Mediul înconjurător reprezintă un element esenţial al existenţei umane, fiind rezultatul interacţiunii dintre elementele naturale: sol, aer, apă, climă, biosferă, cu elemente rezultate din activitatea umană. Toate acestea influenţează condiţiile existenţiale şi posibilităţile de dezvoltare viitoare a societăţii, drept urmare, protecţia mediului este o prioritate atât la nivelul României, cât şi la scară globală.

         

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta se reorganizează si funcţionează in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, ale Hotararii Guvernului nr.48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, precum si a altor acte normative.

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa este instituţie publica cu personalitate juridică, aflata în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor si legislaţiei in domeniul protectiei mediului la nivel judeţean.

          Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emite acte de reglementare in domeniul protectiei mediului, in conformitate cu competentele atribuite de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, prevazute de legislatia in vigoare.

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa are sediul în Strada Unirii Nr. 23, Municipiul Constanta, Judeţul Constanţa.

          Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa este asigurată de un Director executiv numit prin decizie a Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul conform al ministrului mediului, în condiţiile legii.

Adresa:               Str. Unirii nr.23, Constanţa

Telefon/Fax:       0241-546596, 0241-546696, 0241-543717

Adresa e-mail:   office@apmct.anpm.ro

 

Program de lucru:

                                      Luni -  joi:  08.00 - 16.30

                                      Vineri:        08.00 - 14.00

                         

Program de lucru Birou Relatii cu Publicul:

Primiri documentatii, raportari:

                                     Luni - Joi:  9.00 - 13.00                                         

                                     Vineri:        9.00 - 11.30

Eliberari acte de reglementare:

                                     Luni - Joi: 13.00 - 15.00

                                     Vineri:       11.30 - 13.00

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.