DECLARATII DE AVERE si INTERESE pentru anii 2022 si 2021

Prezentare APM Constanța

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta se reorganizează și funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii de Guvern nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului și a institutiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Hotararii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, precum și a altor acte normative.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public  deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei  Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa asigură, prin serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate, realizarea activităţilor de protecţie a mediului la nivelul Judeţului Constanţa.

  • Structura organizatorică a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa este stabilită prin  organigrama şi se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa are următoarea structură organizatorică:

1. Director Executiv

2. Compartimentul Relaţii Publice şi Tehnologia Informaţiei

3. Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii

4. Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

5. Serviciul Monitorizare si Laboratoare

6. Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi Resurse umane

Organigrama APM Constanta