CAT 2017

Lista CAT din data de 19.09.2017

Lista CAT din data de 12.09.2017

 • ALEZZI BEACH RESORT S.R.L. - Constructie ansamblu rezidential locuinte de vacanta cu regim de inaltime maxim D+P+7E, racorduri/ bransamente utilitati, imprejmuire teren, platforme de parcare supraterane si amenajare peisagistica
 • Odagiu Vasile si Odagiu Maria - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E – LOCUINTE COLECTIVE
 • OMV PETROM SA -EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE SĂPARE  A SONDEI DE EXPLOATARE LVO7 LEBĂDA VEST DINPERIMETRUL DE EXPLORARE - EXPLOATARE – DEZVOLTARE  XVIII ISTRIA
 • Retail Development Consulting S.R.L. - OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL PARTER, AMENAJARE ACCES LA DRUMUL PUBLIC, REALIZARE IMPREJMUIRE, RACORD LA UTILITATI
 • OMV PETROM SA - Instalatie de stingere cu spuma terminal Midia
 • Consiliul Local al comunei Seimeni - Extindere Retea Apa – Comuna Seimenii, Sat Seimenii Mari
 • CELLMAR S.R.L. - CONSTRUIRE HOTET Sp+P+3E SI IMPREJMUIRE TEREN
 • STANCIU PETRICA - Plan Urbanistic Zonal(PUZ) - stabilire indicatori
  urbanistici/reglementari, parcelele A 245/8; A245/10; A245/11; A245/13, cuprinse in zona de reglementare P1 don PUG comuna Tuzla- zona functionala locuire si dotari aferente
 • CDYDEZ PERFORMANCE SRL PRIN ALEXANDRU PAUN - CONSTRUIRE HALA PRESTARI SERVICII, IMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA, SPATII VERZI SI ORGANIZARE DE SANTIER
 • PRICOP DORINELA, PRICOP GICA - CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE D+P+7E, CORP T1, CORP T2, CORP T3, CU SPATII COMERCIALE LA PARTERUL FIECARUI CORP DE CLADIRE
 • ZAMIRCA CRISTIAN- Construire locuinta unifamiliala P+1E si imprejmuire teren
 • RAMISIA LUX INVEST SRL - MODIFICARE PROIECT IN CURS DE EXECUTIE AUTORIZAT CU A.C. NR. 148 DIN 24.03.2017
 • SMP ROGER SRL - SUPRAETAJARE IMOBIL P+1E – SPATII COMERCIALE SI ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER SI CAZARE LA ETAJ, CU UN NIVEL IN LIMITA A 20% DIN SUPRAFATA DESFASURATA A CLADIRII CONFORM, C.F. LEGII 50/1991 art. 2, al.4, lit a^1, NUMAI DUPA INTABULAREA CONSTRUCTIEI LA STADIUL FIZIC PREMERGATOR SUPRAETAJARII
 • GAZZO PREMIUM SRL - Modificare proiect autorizat cu AC 847/15.12.2016
 • ABADL - ORGANIZAREA DE SANTIER AFERENTA PROIECTULUI: „Reducerea eroziunii costiere faza II, (2014-2020)”ETAPA STUDIULUI DE FEZABILITATE

Lista CAT din data de 05.09.2017

Lista CAT din data de 28.08.2017

Lista CAT din data de 22.08.2017

 • JUST NICOLANGELO SRL - CONSTRUIRE VILA TURISTICA S+P+3E, SPATII ALIMENTATIE PUBLICA SI IMPREJMUIRE TEREN
 • WHITE BEACH SRL - Plan urbanistic zonal – ZONA DELIMITATA DE BD. MAMAIA NORD - STRADA D17-STRADA D25, PROPRIETATI PRIVATE (DEPOZIT 10)
 • CRETU ALEXANDRU - ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE : LOCUINTE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, SERVICII, TURISM, PARCARI, DOTARI LA NIVEL DE CARTIER Navodari
 • IONITA NICOLETA - P.U.Z. LOCUINTA - CASA DE VACANTA P+2, ANEXA, SPATIU COMERCIAL SI TMPREJMUIRE TEREN
 • TURMIOBUS SRL - Pensiune Turistica P+3E si imprejmuire
 • COMUNA MIRCEA VODA - MODERNIZARE STRADA ATELIERULUI, LOCALITATEA SATU NOU, COMUNA MIRCEA VODA
 • COMUNA TOPRAISAR - Extindere canalizare strada Macilor şi strada Daciei în comună Topraisar judeţul Constanţa
 • SMIRNOV VASILII - Modificare proiect autorizat cu AC 378/21.06.2017
 • COMUNA 23 AUGUST - Lucrari pavare centru localitatea 23 August
 • ZOTA NADIA-CATALINA - CONSTRUIRE IMOBIL CAZARE TURISTICA FOISOR SI IMPREJMUIRE TEREN
 • WESTHOUSE GROUP SRL - P.U.Z. LOTIZARE TEREN SI AMPLASARE HALE INDUSTRIALE
 • STAMBULI TASU SI VANGHELITA - Constructie imobil P+4E-locuinte colective.Realizare imprejmuire teren
 • EVERGREEN RECYCLING SRL - PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU  TERENUL DELIMITAT DE SOS MANGALIEI, INTRAREA MANGALIEI, CALEA FERATA, LIMITELE CADASTRALE ALE LOTURILOR IDENTIFICATE CU IE 209310, IE 206497, IE 224885, IE 206884, IE 217237 SI INCINTA CARMECO
 • AQUAPHOR PURITY SRL - PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE PARTER SI SHOWROOM P+2E
 • Consiliul Local al comunei Seimeni - Extindere Retea Apa – Comuna Seimenii, Sat Seimenii Mici
 • AGROZOOMIT FARM S.R.L. - P.U.Z. PENTRU INFIINTARE FERMA BOVINE CARNE
 • Agritrans Service lnternational S.R.L. - Extindere hali sortare, construire magazie
 • OSTROVIT SA - Modificare rampa acces debarcader si organizare a executiei lucrarilor

Lista CAT din data de 11.08.2017

Lista CAT din data de 01.08.2017

Lista CAT din data de 25.07.2017

Lista CAT din data de 18.07.2017

Lista CAT din data de 11.07.2017

Lista CAT din data de 04.07.2017

Lista CAT din data de 27.06.2017

 • BLACK SEA OIL&GAS SRL - Executare foraj de explorare gaze naturale, in perimetrul XV Midia, suprafata contractuala B, perimetrul sonda 1
 • BLACK SEA OIL&GAS SRL - Executare foraj de explorare gaze naturale, in perimetrul XV Midia, suprafata contractuala B, perimetrul sonda 2
 • BLACK SEA OIL&GAS SRL - Executare foraj de explorare gaze naturale, in perimetrul XV Midia, suprafata contractuala B, perimetrul sonda 3
 • BLACK SEA OIL&GAS SRL - Executare foraj de explorare gaze naturale, in perimetrul XV Midia, suprafata contractuala B, perimetrul sonda 4
 • BLACK SEA OIL&GAS SRL - Executare foraj de explorare gaze naturale, in perimetrul XV Midia, suprafata contractuala B, perimetrul sonda 5
 • BLACK SEA OIL&GAS SRL - Activitati de cecetare pentru determinarea zonei de extindere a acumularilor superficiale de gaze naturale, situata in Perimetrul XV Midia, suprafata contractuala B-Poligonul 1
 • BLACK SEA OIL&GAS SRL - Activitati de cecetare pentru determinarea zonei de extindere a acumularilor superficiale de gaze naturale, situata in Perimetrul XV Midia, suprafata contractuala B-Poligonul 2
 • BLACK SEA OIL&GAS SRL - Activitati de cecetare pentru determinarea zonei de extindere a acumularilor superficiale de gaze naturale, situata in Perimetrul XV Midia, suprafata contractuala B-Poligonul 3
 • BLACK SEA OIL&GAS SRL - Activitati de cecetare pentru determinarea zonei de extindere a acumularilor superficiale de gaze naturale, situata in Perimetrul XV Midia, suprafata contractuala B-Poligonul 4
 • BLACK SEA OIL&GAS SRL - Activitati de cecetare pentru determinarea zonei de extindere a acumularilor superficiale de gaze naturale, situata in Perimetrul XV Midia, suprafata contractuala B-Poligonul 5
 • PRIMARIA POARTA ALBA - Extinderea sistemului de canalizare menajera in zona centrala a localitatii Poarta Alba
 • ATD SMART SERV SRL - Construire statie ITP si reparatii auto
 • COMPREST UTIL SRL - Organizare de santier pentru construire imobil locuinte S+P+7E cu spatii comerciale
 • EAST EUROPE ALLIANCE SRL - Construire hala parter pentru depozitare cereale alipita cu birouri P+1E, imprejmuire teren
 • ENEL DISTRUBUTIE DOBROGEA SA - Realizare PTA str.Veterani, Rasova
 • COMUNA TOPRAISAR - Extindere, modernizare si executare foraj pentru alimentare cu apa in Cartierul Nou
 • LOGISTIC PARK SA - CONSTRUIRE HALĂ P+1E CU DESTINAȚIA DE SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI DEPOZITARE PENTRU ACTIVITĂȚILE PRODUCTIVE EXISTENTE, COPERTINĂ ANEXĂ- rezervor apa și CAMERĂ POMPĂ
 • SOLID HOUSE SRL - Construire hotel D+P+MEZ+6E, imprejmuire, parcari, spatii verzi si organizare de santier
 • MANAGEMENT ADMINISTRATION&SERVICE SRL - Construire vila turistica D+P+1/2E apartamente de vacanta si imprejmuire teren-bransamenta alimentare cu apa si racord canalizare menajera
 • COMUNA 23 AUGUST - Alimentare cu apa cartier Olimp
 • IULIAN SRL - Popas turistic pescaresc

Lista CAT din data de 20.06.2017

Lista CAT din data de 13.06.2017

 •  BOSKALIS SRL - Perimetrele de împrumut pentru relocarea depozitelor sedimentare (nisip),  BOSKALIS 1, 2, 3 situate în apele teritoriale românești ale MĂRII NEGRE – faza II
 • ORAS MURFATLARactualizare plan urbanistic general (PUG) oras Murfatlar
 • FIRST TOWER SRL prin PARIZA TUDOR- modificare proiect autorizat cu ac57/08.02.2017 prin supraetajare corp C1 cu un etaj in limita a 20% din suprafata desfasurata
 • WATER POWER ENERGY SA prin LISANDRU MARIUS LUCIAN- construire ansamblu locuinte colective, restaurant si functiuni conexe D(parcari) +P+7E- Navodari, Mamaia Nord

Lista CAT din data de 07.06.2017

 • APTI ORHAN - Elaborare PUZ-introducere teren in intravilan si construire complex birouri si functiuni conexe
 • DIMA MINA si SIRMA - Construire imobil P+4E-locuinte colective
 • DVL PREMIUM BUILDINGS SRL - Construire imobil P+4E, cu spatiu comercial la parter, organizare de santier si imprejmuire teren, Navodari
 • TRANSGAZ SA - Extindere SNT prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră (zona loc. Vadu) – la conducta Tranzit 1 (zona loc. Grădina), inclusiv alimentarea cu energie electrică pentru stația de protecție catodică Săcele, grupurile de robinete și montare fibră optică senzitivă comunele Corbu, Săcele, Cogealac și Grădina
 • VAN OORD - Observatiile publicului
 • MARION PREST SERVICE SRL - Modernizare exploatatie agricola in comuna Chirnogeni
 • SP GUARD PRO SRL - Construire camping, receptie parter, terasa circulabila, grupuri sanitare si imprejmuire teren
 • SP GUARD PRO SRL - Imobil S+P+3E-spatii de primire turistica
 • COMUNA CRUCEA - Modernizare si reabilitare drumuri in comuna Crucea
 • PRIMARIA COMUNEI POARTA ALBA - PUG Nicolae Balcescu
 • PRIMARIA POARTA ALBA - Extinderea sistemului de canalizare menajera in zona centrala a localitatii Poarta Alba-etapa 2
 • PRIMARIA COMUNEI FANTANELE - Amenajare si reabilitare trotuare si rigole aferente str.Caliacra, Basarabia si Decebal
 • CRH CIMENT(ROMANIA) SA - Reparatii capitale linia 5 primiri/expedieri punct de lucru Medgidia
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere conducta g. n. presiune redusa, bransament gaze naturale presiune redusa si post reglare-masurare
 • DOBRE MONICA si DOBRE SORIN-STAN - PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE STR. Mit. VENIAMIN COSTACHE (NE), SOSEAUA DIN VII (NV) SI STR. CALAFATULUI (SV) PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL Sp+P+1E – LOCUINTE COLECTIVE
 • MERKAL SRL - MODIFICARE A.C. NR. 1619/25.10.2016 “EXTINDERE SI MANSARDARE IMOBIL “P+1E” ALIMENTATIE PUBLICA SI CAZARE” PRIN SCHIMBARE COMPARTIMENTARI INTERIOARE SI REGIM INALTIME
 • ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA - Modernizare PT 293 Tortomanu-trecere din PT sol in PTA
 • BALCAN EXPRES SRL - Schimbare destinatie din spatiu depozitare in spatiu de alimentatie publica, recompartimentari interioare, modernizare fata sud, modificare invelitoare, Mamaia

Lista CAT din data de 30.05.2017

Lista CAT din data de 23.05.2017

 • VAMADA&CO SRL - Construire imobil P+4E locuinte colective cu spatii comerciale la parter, Tabara de copii
 • DDN GLOBAL SRL - ANsamblu rezidential cu spatii comerciale la parter
 • FISH 4U SRL - Construire si dotare aparthotel 4U D+P+4E
 • CARTUNA IULIANA si SPONTE MARIA - Construire 4 imobile locuinte colective P+7E, A1, A2, A3, A4, investitie realizata in etape si imprejmuire teren
 • TOP VISION SRL - Montare incinerator "Inciner 150"
 • ESPLANADA MAREA NEAGRA SRL - Amenajare parcare, accese auto si imprejmuire teren,  Venus
 • PFA GOSIU MARIAN - Construire solarii parter-6 bucati
 • AM AGRO VRANCEANU SRL - Organizare, amenajare si infiintare plantatie superintensiva-nuc
 • NEGUTU GEORGEL - Construire imobil P+1E-locuinta unifamiliala, construire pensiune agroturistica P+2E, imprejmuire teren si fosa septica
 • ALFLOR SRL - Construire hotel P+2E+E3(R), imprejmuire teren si amenajare parcare faza DTAC
 • REZKOZAN IMPEX SRL - Construire imobil S+DE+P+M+4-6ET cu functiunea de locuinte si spatii comerciale
 • RAFINO OIL SFN SRL - Amenajare spalatorie auto si vulcanizare in cadrul statiei PECO
 • FIER OTEL CONSTRUCT SRL - Construire imobil P+5-8E cu functiunea de vila turistica
 • FUDULEA TRADING SRL - PUZ pentru infiintare plantatie agricola parcela A185/4/2 cu S=21000mp
 • ALMA CREATIVE CONSTRUCT SRL - Construire platforma betonata pentru amplasare statie betoane semimobila si construire imobil parter
 • AVIPAR AVICOLA M.K.SRL - PUZ-construire ferma avicola pentru pui de carne
 • NEPI FIVE PROPERTY DEVELOPMENT SRL - Supraetajare corp parcare de la 2S la 2S+P+1E+terasa, rampa rutiera de lagatura cu parcarea nord si organizare de santier in cadrul City Park Mall Constanta
 • STERCU TANASE - Imobil P+2+3+ET, locuinte colective cu parcare in limita de proprietate si imprejmuire

Lista CAT din data de 16.05.2017

 • PLANTMAR SRL - PUZ-introducere in intravilan si lotizare teren in vederea construirii de locuinte
 • FORMIN SA - Lucrari de exploatare namol terapeutic in Perimetrul Techirghiol Est
 • RAJA SA - Extindere eretea canalizare menajera zona DN39B, Olimp-23 August
 • ORASUL OVIDIU - PUZ-introducere in intravilan si schimbare destinatie teren din arabil in comert/servicii-construire clinica medicala D+P+3E, Nazarcea
 • NAUM MARIUS - Construire vila turistica D+P+2E, Eforie Nord
 • AGRO MICH SRL - Modificare proiect autorizat cu AC 1731/24.07.2008
 • LIDL IMOBILIARE ROMANIA MANAGEMENT S.C.S. - Reorganizare magazin LIDL: recompartimentare spatii tehnice,echiparea cladirii cu instalatii de stingere a incendiului cu hidranti exteriori si gospodarie de apa pentru incendiu; organizare de santier
 • HASAT ROM AGROBUSINESS SRL - Instalatie de stocare si alimentare cu gaz petrolier lichifiat propan, Pestera
 • VAMADA&CO SRL - Construire imobil P+4E locuinte colective cu spatii comerciale la parter, Tabara de copii, Navodari
 • PASCU CRISTIAN si ADRIANA - Construire locuinta D+P+M, locuinte P, foisor, depozit, fantana si imprejmuire
 • COMUNA LUMINA - ASfaltare strada Bradului
 • FLAMINIA BLACK SEA SRL, JALBA MADALINA, JALBA ANDY-IULIA si DUSUS MARINELA - Construire imobil locuinte colective si birou P+4E+terasa circulabila si imprejmuire teren, Navodari
 • CHARLY COMTEX SRL - Construire cladire turistica S+P+3E+Tc, imprejmuire teren si amenajare parcare, Eforie Nord
 • RAJA SA - Echipare foraj de studiu si montare instalatie de denitrificare in incinta gospodariei de apa localitatea Tataru
 • RAJA SA - Echipare foraj de studiu P6 in incinta sursei de apa Mihai Viteazu

Lista CAT din data de 09.05.2017

Lista CAT din data de 03.05.2017

 • FOTBAL CLUB VIITORUL SA - Modernizare si extindere "Academia de fotbal Gheorghe Hagi", Agigea
 • CONTRANS SA - PUZ-zona delimitata de Bd.Aurel Vlaicu, str.N.Filimon, str.Verde, str.Alba Iulia
 • DOBROGEA GRUP SA - Construirea unui imobil cu regim de inaltime parter+1 etaj, cu functiunea de magazin retail, realizare de parcaje la sol, amenajarea incintei cu spatii verzi plantate, alei carosabile si pietonale, amplasare mijloace publicitare, organizare santier, amenajare accese auto si pietonale, Constanta
 • MARIUS MUSCA-NICU si MUSCA NICOLETA, CHIRU VIRGIL si CHIRU AURELIA - Elaborare PUZ parcela A407/30, Valu lui Traian
 • STOP INVEST CONSTRUCTII SRL - Construire statie de preparare betoane si imprejmuire incinta
 • OMV PETROM SA - Modernizare sistem de incarcare gazolina  din rezervoare in cisterne CF
 • E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA - Imbunatatire tensiune zona PTA 1159, Mihail Kogalniceanu
 • DEDEMAN SRL - Centru logistic Techirghiol
 • CONSILIUL LOCAL SILISTEA - Extindere retea publica de alimentare cu apa in cartierul Ferme IAS Tepes Voda, comuna Silistea
 • REWE PROJECTENWICKLUNG ROMANIA SA - Construire magazin Penny Market magazin din carne si branzeturi parter, accese auto, amenajari exterioare, sistematizare verticala, reclame pe fatade si parcare, totem publicitar, imprejmuire, bransamente la utilitati, montare post TRAFO, organizare de santier, amenajare drum de servitutue pe o suprafata de 558mp
 • IORGA VICTOR GELU SI NECHITA ANDREI - Reamplasare constructii de lemn parter tip camping existent, amplasare a inca 10 casute lemn parter tip camping, construire bucatarie parter si imprejmuire teren, Vama Veche
 • SOFI LEADER INVEST SRL - Construire imobil D+P+4E+etaj tehnic partial cu terasa circulabila, brasament utilitati si imprejmuire teren
 • CONSILIUL LOCAL COGEALAC - Executie racorduri la reteaua de canalizare in comuna Cogealac
 • CONSILIUL LOCAL COGEALAC - Extinderea retelei de alimentare si canalizare la satul Ramnicu de Jos. Extinderea retelei de canalizare in comuna Cogealac
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere conducta gaze naturale presiune medie, bransament gaze naturale presiune medie si post reglare masurare
 • OIL DEPOL SERVICES SRL -  Construire locuinte S+P+6E si imprejmuire teren

Lista CAT din data de 25.04.2017

Lista CAT din data de 11.04.2017

 • UM 2542 FOCSANI - CONSOLIDARE, REPARATII CAPITALE SI RESTAURARE PAVILIONUL "A" CERCUL MILITAR DIN CAZARMA 25OO CONSTANTA
 • TEMPO INVEST SRL - Constuire imprejmuire, amenajare parcare pentru autocamioane,
  amplasare statie mobila distributie motorina, cabine de paza, containere vestiar, toaleta ecologica
 • SAMY TUR SRL
 • ROMPETROL RAFINARE SA - Reabilitare rezervor SLOPS S 124
 • POCSE MIRCEA LIVIU - Construire statie distributie carburanti, skid GPL, amplasare totem si imprejmuire teren
 • CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA - Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Constanța - Proiectare și execuție a drumurilor de acces la obiectivele nou construite în localitatea Ovidiu
 • MUSOAIE MARIA - PUZ-introducere in intravilan ca trup izolat pentru construire locuinte si dotari parcela A277/127
 • AGRO GHEORDUNESCU SRL - Modernizare centru depozitare produse agricole
 • LEAUTA VALENTIN, LEAUTA ADELA, RADU CONSTANTIN, RADU AURELIA-ELENA - Construire imobil P+4E-apartamente de vacanta si comert la parter si imprejmuire teren
 • PIRTEA DANIEL - Modificare proiect in curs de executie autorizat cu AC 747/08.11.2016
 • GEC INTERNATIONAL SPEDITION SRL - Construire imobil  D+P+7E locuinte colective, spatii destinate activitatii  liberale, imprejmuire  teren si organizare de santier 
 • COMPLEX DOINA SA - MODERNIZARE, RECOMPARTIMENTARE CORP C2 EXISTENT PARTER SI TRANSFORMARE CORP C4 EXISTENT Sp+P IN S+P+1E, IN LIMITA INDICATORILOR URBANISTICI APROBATI, ORGANIZARE DE SANTIER, COMPLEX DOINA STATIUNEA MAMAIA
 • SERBU CRISTINA si CAMBELA PROD SRL - PUZ-Bd.Alexandru Lapusneanu-Aleea Argesului, zona bl.56, Constanta
 • OCOLUL SILVIC HARSOVA - Amenajamentul Ocolului Silvic Harsova
 • FONTANA HOLIDAY SRL - Modernizarea si extinderea hotelului Violeta
 • ORASUL TECHIRGHIOL - DTAC+PT-Modernizare, reabilitare si extindere alei pietonale, carosabile, parcuri, retele de iluminat public ornamentale, spatii verzi si mobilier urban la ansamblu de blocuri din Techirghiol
 • FLAUT VASILE si FLAUT RODICA - Construire imobil P+4E locuinte colective si imprejmuire teren
 • ROMPETROL RAFINARE SA - Conducta noua de condens intre G291AB si UTM

Lista CAT din data de 04.04.2017

Lista CAT din data de 28.03.2017

Lista CAT din data de 21.03.2017

 • VILA DUCU SRL - Construire vila turistica P+2E
 • TRACON SRL - Construire imobil D+P+2E-vila turistica si imprejmuire teren
 • A&G CENTER SRL - Construire imobil P+4E-locuinte colective cu spatii comerciale la parter, imprejmuire teren, Navodari
 • CN APM SA CONSTANTA - PT-Reabilitare sisteme de alimentare cu apa, zona Port Vechi, Obiectivul I- Modernizare retea apa zona Siloz-Macnav-Magazii tabla-SSP
 • CN APM SA CONSTANTA - PT-Reabilitare sisteme de alimentare cu apa, zona Port Vechi, Obiectivul III-Modernizare retea apa Bursa Noua-Navrom
 • TOURISM CONSULTING&MANAGEMENT SRL - Construire pensiune turistica P+1E, Olimp
 • CN APM SA CONSTANTA - PT-Reabilitare sisteme de alimentare cu apa, zona Port Vechi, Obiectivul II-Modernizare conducta alimentare cu apa Spital-Romtrans-Port Vechi
 • ALMA HORTICOL SRL - DTAC+PT-Ferma de legume in spatii protejate, Movilita
 • BURUNTIEA ECATERINA - Construire imobil D+P+4E locuinte colective cu restaurant la parter, parcaje si spatiu tehnic la demisol, imprejmuire teren
 • BARBIERO PIERO - Extindere a doua spatii comerciale existente parter C6 si C8 si schimbare destinatie din spatii comerciale in spatii de cazare parter C5 si C8
 • ARASOUND SRL - Construire vila turistica St+P+3E+4Eretras si imprejmuire teren

Lista CAT din data de 14.03.2017

 • TRANSEVREN SRL - Amenajari interioare, creare accesuri, amenajare terase, modificare fatade, extindere si supraetajare imovil existent cu un nivel
 • SIRMOV VASILII si TATIANA - Construire imobil St+P+4E-locuinte colective cu spatii comerciale la parter, garaj si spatii tehnice la subsol. Realizare imprejmuire teren
 • FERM TEX GRUP SRL - PUZ pentru teritoriul delimitat de A360/36/1, DE, DE 362/40, A360/36/3
 • COMVAD DISTRIBUTUION SERV SRL - Hala depozitare si birouri
 • PRIMARIA COMUNEI CUMPANA -PLAN URBANISTIC ZONALINTRODUCERE IN INTRAVILAN COMUNA CUMPANA SI LOTIZARE PARCELE A441, A433 SI A420/1, IN SCOPUL REALIZARII UNUI CARTIER REZIDENTIAL CU DOTARI
 • RAMISIA LUX INVEST SRL - Construire locuinte colective P+4E, corp C1, corp C2
 • MEGA IMAGE SRL - Amenajare spatiu comercial "Mega Image Mamaia"
 • FIVE HOLDING SA - PLAN URBANISTIC ZONAL si REGULAMENT LOCAL de URBANISM AFERENT – PENTRU ZONA DELIMITATA ASTFEL: LA NORD – M.I.R.A. - DIRECTIA DE LOGISTICA si ROMANO TRADING SRL; LA EST: ROMANO TRADING SRL, UNIVERTIS SA, YBO SELIN SRL si DOMENIU PUBLIC; LA SUD: STR. ROZELOR; LA VEST: STR. SOSEAUA CONSTANTEI (DN 39)
 • PRIMARIA ORASULUI NAVODARI - Bransament de apa si racord de canalizare centru de agrement
 • SIDERI NICULAE - Intocmire PUZ-parcelare-construire locuinte P, P+1E, P+2E
 • RCS&RDS SA - Extindere retea subterana pentru servicii de televiziune prin cablu, internet si telefonie
 • NOVANIS CONF SRL - Construire hotel P+4E cu sla de fitness la parter, imprejmuire teren si organizare de santier
 • GAMARO CONSTRUCT SRL - SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN LOCUINTE DE VACANTA P+6E-7-8EP IN HOTEL SI APARTAMENTE DE VACANTA P+6E-7E-8EP, CONSTRUIRE PISCINA EXTERIOARA CU ANEXE, PARCAJ SUPRATERAN P+1E SI TERASA CIRCULABILA AUTO, FIRMA LUMINOASA SI IMPREJMUIRE TEREN – INVESTITIE REALIZATA DE SC GAMARO CONSTRUCT SRL
 • ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA - Alimentare cu energie electrica locuinta JECIU DANIEL-SORIN
 • COMUNA CHIRNOGENI - Asfaltare strazi in comuna Chirnogeni
 • BALANA EXPRES SRL - Fanar-parter+doua drajduri de vara-parter
 • SARGU IRINA PETRONELA - Modificare proiect autorizat cu AC 507/30.09.2016
 • DALBEY ACTIV SRL - Construire restaurant
 • EUROWEST CONSYLTING SRL, JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - Construire locuinta tip duplex si imprejmuire teren
 • ENGIE ROMANIA SA - EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE CU BRANSAMENT SI POST REGLARE GAZE NATURALE PRESITINE MEDIE _ ALEEA BERZEI
 • COMUNA NICOLAE BALCESCU - Alimentarea cu apa potabila zona fost IAS-Grup Balcan
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere conducte de distributie si bransamente aferente municipiului Constanta-Aleea Capidava
 • DEVELOPMENT COSMAD SRL - Construire si dotare pensiune turistica

Lista CAT din data de 07.03.2017

 • EUROPROD ENERGY SRL - Modificare proiect imobil P+8E, autorizat cu 372/10.06.2016, Navodari
 • PRIMARIA CUMPANA - Locuinte pentru tineri in regim de inchiriere 64 U.L.-etapa III
 • DELTA AURORA SA - Extindere, modernizare si reamenajare Hotel Atlas; desfiintare hol de legatura parter; construire si amenajare piscina exterioara si anexe; amenajari exterioare- dotari de agrement; amenajare teren de tip platforme, alei, trotuare, parcaje; imprejmuire teren; organizare santier
 • DELTA SHIPPING SRL - Extindere-supraetajare imobil cu destinatia turistica din P+1E in P+2E, renovare si recompartimentare
 • PAVEMENT PROD SRL - Construire hala depozitare parter inalt cu supanta
 • STOICESCU IOANA si PHILIP MORTELMANS - Construire imobil locuinte colective-P+2E+3 retas si imprejmuire
 • IONITA GHEORGHE si IONITA ANCA - Recompartimentare, inchidere partiala si extindere terasa acoperita existenta si construire scara acces terasa circulabila
 • PRIMARIA VALU LUI TRAIAN - Extinderea/alimentarea cu energie electrica lotizari locuinte individuale zona Cretoiu
 • DRAGOS FILIMON - Extindere si supraetajare imobil c1 existent, schimbare functiune din sediu social in birouri, construire imobil p+1e partial cu functiunea de spalatorie auto, spatii pentru depozitare si spatiu pentru vanzare accesorii auto la parter si birouri la etaj, amplasare firma luminoasa
 • PRIMARIA ORASULUI NAVODARI - Amenajare parc zona blocurilor CP
 • MULTI NEC SRL - Construire vila turistica+locuinta D+P+1E si imprejmuire teren
 • UAT COMUNA 23 AUGUST - reabilitare, modernizare si extindere retea alimentare cu apa in localitatea 23 August
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere retea de distributie gaze naturale medie presiune cu bransament si post reglare masurare - str. Constantei, nr. 3-5, oras navodari, jud. Constanta
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere retea distributie cu bransament si post reglare gaze naturale presiune medie – str. I.l.caragiale, nr. 4, bl. L2, sc. A, mun. Constanta, jud. Constanta
 • EXPERT LIGHTING SRL - Construire agropensiune turistica parter+2 etaje+terasa circulabila
 • COMCM SA - Inchidere cariera de sisturi verzi Sibioara-Cotul lui Cergau
 • ROFRENCH CONNECTION SRL - Modificare PUZ-ansamblu rezidential "OASIS" amplasat in localitatea Ovidiu
 • SUNRISE TOUR SRL - Construire imobil locuinte S+3E+E4-7R cu spatii comerciale la parter si organizare de santier

Lista CAT din data de 28.02.201

Lista CAT din data de 17.02.2017

Lista CAT din data de 10.02.2017

 • CRH CIMENT(ROMANIA) SA - Siloj purja ciment, Medgidia
 • SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS - Conducta de transport gaze naturale tarmul Marii Negre Podisor
 • ZAPHYR TOUR&TRAVEL - Modificare proiect autorizat cu AC 1213/22.07.2016
 • UM 02248 BUCURESTI - Lucrari de investitii in infrastructura in cazarma 1302 Mangalia
 • ENVISAN NV, BELGIA-SUCURSALA PITESTI - Executare lucrari de dragaj pe platoul continental al Marii Negre in vederea relocarii nisipului din zona A-Envisan Marea Neagra
 • ENVISAN NV, BELGIA-SUCURSALA PITESTI - Executare lucrari de dragaj pe platoul continental al Marii Negre in vederea relocarii nisipului din zona B-Envisan Marea Neagra
 • ENVISAN NV, BELGIA-SUCURSALA PITESTI - Executare lucrari de dragaj pe platoul continental al Marii Negre in vederea relocarii nisipului din zona C-Envisan Marea Neagra
 • CIOBANU ION - Modificare proiect in timpul executiei autorizat cu AC 573/02.09.2016
 • ROSU CRISTIAN - Reproiectare si supraetajare la D+P+4E imobil locuinte pe o structura de rezistenta D+P
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere retea gaze naturale si bransament alimentare gaze naturale
 • LEAUTA VALENTIN - Canalizare menajera
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere retea de distributie gaze naturale si un bransament aferent DREAMWAVE LAND SRL
 • A.R. GRATEH SRL - Agropensiune turistica S+P+1, piscina neacoperita, pergole si gard cu fi=undatie de BA
 • OPRITA DANIEL - Construire imobil P+4E-locuinte colective si imprejmuire teren
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere retea distributie cu bransament si post reglare masurare gaze naturale presiune medie, Agigea
 • VDT CONSTRUCT SRL - Construire imobil D+P+6E locuinte colective cu parcare la demisol si imprejmuire teren
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere si bransament medie presiune si post reglare masurare
 • SARGU IRINA - Modificare proiect autorizat cu AC 507/30.09.2016
 • MANDARIN LIBERTY SRL - Modificare proiect in curs de executie autorizat cu AC 447/15.07.2016

Lista CAT din data de 03.02.2017

 • IF FUNDA DUMITRU - Construire agropensiune turistica D+P+1E si imprejmuire
 • 1 DECEMBRIE SCM - Construire imobil P+1E cu  functiunea de productie confectii metalice si birou
 • BARA DUMITRU si BARA IULIANA - Elaborare PUZ pentru schimbare destinatie imobil D+P+2E+3E din locuinta si cabinete medicale in limita a 25% din suprafata desfasurata in cabinete medicale
 • TYHE AMS TOP SRL - Supraetajare cu un nivel in limita a 20% din suprafata construita desfasurata conform Legii 50/1991
 • BLENDIA MARIANA - Modificare proiect autorizat cu AC 238/27.04.2017
 • PHOTOGRAPH BSART SRL - Construire cladire de apartamente de vacanta in regim hotelier P+3E, imprejmuire si amenajare teren
 • LOGISTIC WORLD REAL SRL - Construire spatiu alimentatie publica fast food D+P, imprejmuire teren si fosa septica vidanjabila
 • AGRO INVEST VALEA DACILOR SRL - Construire hale pentru depozit cereale
 • DREAMWAVE LAND SRL - Modificare proiect autorizat cu AC 767/11.11.2016
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere conducta si bransament gaze naturale redusa presiune - Aleea Macului
 • DEGARO SRL - Construire anexa spalatorie auto
 • DEGARO SRL - Construire ferma grup social Sibioara
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere retea de distributie gaze naturale presiune medie-Aleea Golfului
 • UNIDOOS PARA LA MUSICA SRL - Construire vila turistica S+P+1E, fosa septica, imprejmuire teren, Mamaia

Lista CAT din data de 27.01.2017

 • BEST WOOD COMPANY SA - Modificare AC 1998/25.11.2014 prin extindere niveluri, completare cu subsol 2, recompartimentari, remodelaew volumetrica, Constanta
 • BUICLI ALEXANDRA - Construire imobil S+P+1E cu functiunea de vila turistica, amenajare terasa, Mamaia
 • KSI DEVELOPMENT EXCLUSIV SRL - Construire vila turistica D+P+2-3E si imprejmuire teren
 • 1 DECEMBRIE SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA - Construire imobil P+1E cu functiunea de productie confectii metalice si birou
 • RCS&RDS SA - Amplasare retea de telecominatii cu fibra optica subterana in municipiul Mangalia si statiunile Olimp, Neptun, Jupiter
 • ZOOM SRL - Construire vila turistica D+P+2-3E si imprejmuire teren si racord utilitati
 • ARHITECTURA PLUS SRL - Construire vila turistica D+P+2-3E si imprejmuire teren
 • LOGISTIC WORLD REAL SRL - Construire spatiu alimentatie publica-fast food D+P, imprejmuire teren si fosa septica vidanjabila
 • DOGARU ANAHIDA si ALTUNIAN GIVAN - Construire imobil D+P+5-8E+terasa circulabila cu functiunea de hotel-apartament, Mamaia
 • CONPET SA PLOIESTI - Inlocuire conducta de titei Constanta-Baraganu in zona Mircea Voda pe o lungime de cca 7845 m
 • 3EHOUSE CORP SRL - Construire hala depozit pentru produse si asamblare componente pentru case

Lista CAT din data de 20.01.2017

 • FOTBAL CLUB VIITORUL SA - Extindere retea gaze naturale si bransament alimentare gaze naturale
 • RAJA SA - Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare pentru regiunea Constanta si Ialomita; Reabilitare si extindere colectoare zona Centru
 • PRIMARIA POARTA ALBA - Canalizare menajera zona D, Poarta Alba
 • AIRINEI MARIAN - locuinte colective parter+4 etaje-amenajare curte si imprejmuire teren
 • MAVLEA ELENA-DANIELA si MAVLEA IULIAN - Modificare proiect autorizat cu AC 190/06.04.2016 in curs de executie
 • NEW CONCEPT BUILDING SRL - Modificare proiect autorizat cu AC 701/2016 in curs de executie
 • PRIMARIA ORASULUI CERNAVODA - Lucrari de proiectare, executie si imprejmuire pentru forare put apa potabila foraj in apropierea Puctelor Termice- PT2
 • PRIMARIA ORASULUI CERNAVODA - Lucrari de proiectare, executie si imprejmuire pentru forare put apa potabila foraj in apropierea Puctelor Termice- PT1
 • COMCM SA CONSTANTA - Exploatare sisturi verzi perimetrul Cogealac
 • MIRACRIS HOLDING SRL - Construire vila turistica P+1E+2 partial si imprejmuire teren
 • CONSILIUL LOCAL CUZA VODA - PUZ-introducere in intravilan in vederea parcelarii pentru construire de locuinte pentru parcela A488/40, Lazu
 • CONPET SA - Inlocuire conducta de titei Constanta-Baraganu in zona Castelu-Cuza Voda-Mircea Voda pe o lungime de cca 12580 m
 • INFRA ROUTE CONSTRUCTION - Construire doua imobile locuinte colective P+4E
 • PRIMARIA SEIMENI - Extindere alimentare cu apa din subteran a localitatii Seimeni
 • ALCOREX BUILDING SRL - Construire imobil D+P+6-8E cu functiunea de apartamente de vacanta cu parcare la demisol si parter si construire piscina, Mamaia
 • SNTGN TRANSGAZ SA - Acord de acces-conducta de racord gaze naturale si SRMP Ovidiu 4, localitatea Poiana
 • NEAGU VASILE - Construire imobil D+P+7-8E cu functiunea de primire turistica
 • ENGIE ROMANIA SA - Infiintare extindere de conducta de gaze naturale de presiune redusa L=19 m si bransament gaze naturale L=2 m
 • ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA prin CHEVEREANU ION - Alimentare cu energie electrica OS solutie definitiva, Lumina
 • OCEANIC AUTO SRL - Construire vila turistica, put alimentare cu apa, microstatie de epurare, organizare de santier, spatii verzi si imprejmuire

Lista CAT din data de 13.01.2017

 • RAEDPP pentru AS 77 MAMAIA SRL - Modificare proiect autorizat conform AC 1362/13.08.2013
 • UM 02248 BUCURESTI - Lucraride infrastructura din cazarma 1302 Mangalia
 • SIMOS ANDREEA VIVI - Consolidare si supraetajare imobil parter cu destinatie turistica, Eforie Sud
 • AGROTEHNICA MERCUR SRL - Conducta de aductiune pentru alimentarea iazului si irigarea unei suprafete de 8.3452 apartinand AGROTEHNICA MERCUR SRL
 • TATA NICOLAE si MARINESCU RAZVAN - PUZ si RLU aferent pentru zona delimitata de str. 1 Decembrie 1918, str. Mihail Kogalniceanu, str.Negru Voda si alee acces baza sportiva  "Pescarus"
 • OMV PETROM SA - Executarea lucrarilor de abandonare a intervalului 2631-1750 m si re-sapare a intervalului 1750-3660 m in Sonda LV10A Lebada Vest
 • PARIZA TUDOR si PARIZA IZABELA - Construire doua imobile cu regim de inaltime Corp C1-P+4E si corp C2-P+1E cu functiunea locuinte de vacanta, racorduri/bransamente utilitati, platforme de parcare supraeterane, zmenajare peisagistica a terenului si imprejmuire teren
 • GOLFUL PESCARILOR SRL - Extindere si modernizare imobil pentru constructie pescareasca
 • COMUNA POARTA ALBA - Modernizare drum de exploatare comuna Poarta Alba
 • CONPET SA PLOIESTI - Inlocuire conducta titei Constanta-Baraganu in zona Castelu-Cuza Voda-Mircea Voda pe o lungime de cca 10280m
 • ESPLANADA MAREA NEAGRA - Modernizare si supraetajare cu un etaj, schimbare de destinatie partiala din restaurant in spatii pentru cazare
 • OCOLUL SILVIC MURFATLAR
 • OCOLUL SIVIC CERNAVODA
 • COMUNA POARTA ALBA - Asfaltare strazi in comuna Poarta Alba
 • BUDEANU BOGDAN CONSTANTIN - Construire imobil locuinte S+P+7E si imprejmuire teren
 • COMUNA AGIGEA - Modificare proiect in curs de executie - Construire centru de permanenta medicala D+P+2E, Agigea
 • MAUNDIER FIDES SRL - Construirea unui imobil cu regim de inaltime parter+1 etaj, functiunea de magazin retail, amenajare incinta cu spatii verzi plantate, alei carosabile si pietonale, realizare accese, amplasare mijloace publicitare, sistematizare verticala a terenului, amplasare copertine si parasolar, amplasare post TRAFO, bransamente utilitati, imprejmuire, organizare de santier
 • ENGIE ROMANIA SA - Infiintare extindere de conducta de gaze naturale de presiune redusa L=40m si bransament gaze naturale L=2.5m
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere retea de distributie gaze naturale medie presiune cu bransament si post reglare str.Midiei, Navodari
 • UAT ORASUL NAVODARI - Imbunatatirea mediului urban prin amenajare de parcuri, scuaruri publice si spatii verzi in orasul Navodari

CAT 2016

Sedinta CAT din data de 22.12.2016

 • Custara Dumitru, Custara Loredana, Cusa Tanase, Cusa Maria - CONSTRUIRE 2 IMOBILE CU FUNCTIUNEA DE APARTAMENTE DE INCHIRIERE IN REGIM TURISTIC, SPATIU COMERCIAL LA PARTERUL CORPULUI C1, IMPREJMUIRE TEREN
 • ROBINIA PARC SRL - CONSTRUIRE IMOBIL PARTER- ALIMENTATIE PUBLICA, MODIFICARE IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE SANTIER
 • TERRA STAR DOROBANTU SRL - REGULAMENT DE URBANISM AFERENT PLAN URBANISTIC ZONAL <INTRODUCERE IN INTRAVILAN (TRUP IZOLAT) ZONA ANEXE ALE EXPLOATARII AGRICOLE /  DEPOZITARE UTILAJE & PRODUSE AGRICOLE > EXTRAVILAN COMUNA NICOLAE BALCESCU, PARCELA A379/9
 • GLASS DESIGN CONCEPT S.R.L. - CONSTRUIRE IMOBIL PARTER PENTRU PRELUCRAREA PESTELUI (EVISCERARE, AFUMARE, SORTARE SI CONGELARE) SI 4(PATRU) MAGAZII DEPOZITARE PLASE SI SCULE-CONSTRUCTII PROVIZORII PE PERIOADA VALABILITATII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
 • UAT MUNICIPIUL MANGALIA - Dezvoltare turistica in statiunea Saturn
 • TURCU STANILIEA - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E CU DESTINATIE TURISTICA, SI ÎMPREJMUIRE PROPIETATE
 • CIUJDEL GIANINA-PARASCHIVA  si IONUT -CIPRIAN - MODIFICARE DE PROIECT IN TIMPUL EXECUTIEI CF.A.C. 702/26.10.2016 DIN HOTEL P+2E-3E RETRAS  IN HOTEL D+P+3E-4E RETRAS +TERASA CIRCULABILA IN LIMITA A 20% DIN ARIA CONSTRUITA DESFASURATA CONF. LG. 50/1991
 • CABINET STOMATOLOGIC LADENT SRL - DESFIINTARE VILA ANINA D+P+1E+M
 • CABINET STOMATOLOGIC LADENT SRL - CONSTRUIRE CORP C3 HOTEL D+P+3E
 • Primaria orașului Cernavodă - “Lucrari de proiectare, executie si imprejmuire pentru forare put apa potabila foraj în apropierea Punctelor Termice: PT 14- str. Unirii, PT1 - str. Tudor Vladimirescu, PT2 - str. 24 Ianuarie, PT 17 - str. Mihail Sadoveanu, PT 18 - Ovidiu nr. 11 - Primaria Cernavodă, orașul Cernavodă, judeţul Constanţa
 • CELCO SA - DEZVOLTAREA EXPLOATARII DE CALCAR LA CARIERA TASAUL

Sedinta CAT din data de 16.12.2016

 • TRANSEVREN SRL - PUZ pentru zona delimitata de str.Cumpenei, str.Spiru Haret, calea ferata, MECONST SA
 • I.I. TRASCA ANISOARA - Construire pensiune agroturistica ANI&ADI-P+1E+M. amenajare agrement si imprejmuire teren localitatea Corbu
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere conducta g.n. presiune medie, bransament g.n. presiune medie si post reglare masurare
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere conducta g.n. presiune medie, bransament g.n. presiune medie si post reglare masurare
 • ROTARU DANIEL VALENTIN I.I. - Construire structura turistica P+1E si imprejmuire in localitatea Corbu
 • VRAJA MARII SRL - Consolidare si recompartimentari interioare restaurant P+1, consolidare si modificare acoperire terasa corp C2
 • ENGIE ROMANIA SA - extindere retea distributie cu bransament si post reglare masurare gaze naturale presiune medie
 • CN ACN SA - Organizarea executiei lucrarilor pentru ecluza Ovidiu faza II(firul 2)
 • CRH CIMENT(ROMANIA) SA - Reparatii capitale linia 3 primiri/expedieri Cariera Tasaul
 • MARIN LUCIAN - Modificare proiect autorizat conform AC563/30.08.2016
 • MARIN LUCIAN, MARIN VASILICA SI EXCELSIOR SRL - Modificare proiect autorizat conform AC386/17.10.2016
 • MARIN LUCIAN SI MARIN VASILICA - Modificare proiect autorizat conform AC746/08.11.2016
 • COMUNA CORBU-Reamenajarea si modernizarea strazilor din intravilanul comunei Corbu-faza II
 • MASTER SA - Schimbare destinatie din imobil locuinte D+P+3E in hotel D+P+3E
 • PRIMARIA PANTELIMON
 • PRIMARIA VALU LUI TRAIAN - extinderea/alimentarea cu energie electrica lotizari locuinte individuale zona Cretoiu
 • MATASARU MARIAN HENK si GRAM MIOARA - PUZ pentru introducere in intravilan si dezmembrare loturi pentru construire locuinte si cai acces
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere conducta g.n. presiune medie, bransament g.n. presiune medie si post reglare masurare
 • ZOOMED IMPEX SRL - Construire Infiintare ferma de ingrasare taurasi, Pestera
 • CN ACN SA - Modernizare si extindere capacitate de operare in Portul Medgidia

Sedinta CAT din data de 09.12.2016

 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere retea de distributie gaze naturale medie presiune cu bransament si post reglare
 • VRAJA MARII SRL - Consolidare si recompartimentari interioare restaurant P+1 consolidare si modificare acoperire terasa corp C2, Constanta
 • COMUNA MIRCEA VODA - Alimentare cu apa str.George Cosbuc, Satu Nou
 • BLACK SEA OIL&GAS SRL - Construire statie de tratare gaze naturale-proiectul de dezvoltare gaze naturale Midia, comuna Corbu
 • UAT ORAS OVIDIU - Zona de relaxare si agrement in orasul Ovidiu
 • R.S.T. AGROTURISM 2016 SRL - Construire agropensiune P+1E si imprejmuire
 • COMUNA CUMPANA - Modernizare strazi in comuna Cumpana
 • TRANSGAZ SA - Conductă de transport gaze naturale Dn 250x50 bar Negru Vodă – Techirghiol,
  Pecineaga – Techirghiol – deviere traseu conductă în zona Lacului Techirghiol
 • BIRSA SORIN si RAMONA-MIHAELA - Modificare in curs de executie din 2 imobile P+4E locuinte in 2 imobile P+4E+(E5) retras locuinte, Navodari
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere retea de distributie gaze naturale si un bransament aferent, proiectate in regim de presiune medie care va functioa in regim de presiune redusa pentru alimentarea clientului ASOCIATIA DE PROPRIETARI 177
 •  ENGIE ROMANIA SA - Infiintare distributie gaze naturale in municipiul Constanta - extindere conducte de distributie si bransamente aferente municipiului Constanta - extindere Mamaia Nord
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere conducte de distributie si bransamente aferente municipiului Constanta - extindere pe str.Brizei
 • TRANSILVANIA TOUR SRL prin MANSOUR JAMIL - Construire imobil parter-alimentatie publica si productie, Navodari
 • ELDA MEC SRL - Montare turbina eoliana cu rotor dublu cu puterea de 1o KW, Topraisar
 • JUPITER SA - Desfiintare imobil Restaurant Tismana
 • PRIMARIA ORASULUI CERNAVODA - Lucrari de proiectare, executie si imprejmuire pentru forare put apa potabila foraj în apropierea Punctelor Termice: PT 14 - str. Unirii, PT 1 - str. Tudor Vladimirescu, PT 2 - str. 24 Ianuarie, PT 17 - str. Mihail Sadoveanu, PT 18 - Ovidiu nr. 11 - Primaria Cernavodă, orașul Cernavodă, judeţul Constanţa - PT18
 • BOB AGRO PRODUCT SRL - Construire ferma pentru reproducere, ingrasare si procesare carne de porc, Limanu
 • AGRISOL CONSTRUCT SRL - Modernizare, consolidare si schimbarea regimului de functionare corp C11 pentru productie peleti, Tortoman
 • CN ACN SA - Modernizare si extindere capacitate de operare in Portul Medgidia
 • JUPITER SA - Desfiintare imobil Restaurant Tineretului
 • PALA DAN - Construire imobil P+1E spatiu comercial, carmangerie, alimentatie publica si refacare imprejmuire
 • ORASUL EFORIE - Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de utilitate publica pentru valorificarea atractiilor turistice in orasul Eforie
 • SPONTE MARIA si CARTUNA IULIANA - Construire 4 imobil P+6E+7 retras-locuinte colective su spatii comerciale la parter si imprejmuire teren
 • PNP IMPEX SRL - Modernizare si reconfigurare spatii comerciale parter(corp C1, C2, C3)
 • CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA - Reabilitare si modernizare DJ 223 tronson Cernavosa-Rasova-Aliman-Ion Corvin
 • ENGIE ROMANIA SA - Holiday Beach SRL - Distributie gaze naturale in localitatea Navodari - Extindere retea de distributie gaze naturale si un bransament aferent presiune medie
 • PRIMARIA ORASULUI CERNAVODA - Lucrari de proiectare, executie si imprejmuire pentru forare put apa potabila foraj în apropierea Punctelor Termice: PT 14 - str. Unirii, PT 1 - str. Tudor Vladimirescu, PT 2 - str. 24 Ianuarie, PT 17 - str. Mihail Sadoveanu, PT 18 - Ovidiu nr. 11 - Primaria Cernavodă, orașul Cernavodă, judeţul Constanţa - PT14
 • CARP CEREALPROD SRL - Sopron adapostire utilaje, sopron, sopron depozitare seminte, magazie, oficiu si grup sanitar
 • ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA prin COMANESCU VICTOR - Alimentare cu energie electrica "Ansamblu 4 locuinte P+4E", Navodari
 • DOBROGRA GRUP SA - PUZ-delimitat de str.Industriei Mici(N), incinta Kaufland(S), 1 Decembrie 1918(E), str.Ardealului(V) generat de imobilul situat in str.Industriei Mici nr.1, actual Industriei nr.1, municipiul Constanta
 • RAMAZAN ALPER si RAMAZAN CRISTINA ELENA - PUZ-delimitat de str.Miron Costin, Ion Lahovari, Tudor Vladimirescu, Dimitrie Bolintineanu
 • CONGAZ SA - Infiintare distributie gaze naturale in municipiul Constanta - extindere conducte de distributie si bransamente aferente municipiului Constanta
 • ENGIE ROMANIA SA - Mihai Valentin - Distributie gaze naturale in localitatea Navodari - Extindere retea de distributie gaze naturale si un bransament aferent presiune medie
 • EMACRIS TRANS SRL - Construire hala si sopron pentru garare tiruri, Agigea
 • TURCU STANILIEA - Construire imobil S+P+3E cu destinatie turistica si imprejmuire proprietate
 • COMPREST UTIL SRL - Perimetru de imprumut "Comprest 3 Est Mamaia" pentru relocarea depozitelor sedimentare situate in apele teritoriale ale Marii Negre
 • BUJICU TEODOR RAZVAN - Construire locuinta P+1E si imprejmuire, Ovidiu

Sedinta CAT din data de 25.11.2016

 • CARTUNA IULIANA, SPONTE MARIA SI ASTORIA BUILDING SRL PRIN STERE GEORGE - construire 4 imobile P+6E+7Eretras – locuinte colective cu spatii comerciale la parter si imprejmuire teren, oras Navodari, zona Mamaia Nord
 • COMUNA LIMANU - infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Limanu cu satele apartinatoare, propus a se realiza în Mangalia, com. Limanu
 • SC ENGIE ROMANIA SA -extindere conducta gaze naturale, bransament gaze naturale si post reglare – masurare, in Constanta, str.Stefan Mihaileanu
 • SC RCS & RDS SAamplasare retea de telecomunicatii cu fibra optica subterana in municipiul Mangalia si statiunile Olimp, Neptun si Jupiter
 • NANCU  STERE- modernizare si extindere imobil existent P+3E alimentatie publica si cazare-Constanta,Statiunea Mamaia,Zona Complex Patria-Hotel Prestige
 • UAT ORASUL OVIDIU- zona de relaxare si agrement in orasul Ovidiu
 • ENGIE ROMANIA  SA- extindere retea  gaze naturale si bransament gaze  naturale-   Constanta, str. Fulgerului
 • ENGIE ROMANIA SA- extindere retea distributie gaze si bransament alimentare cu gaze  naturale- Constanta, str. Dispensarului
 • SC BLACK SEA OIL & GAS SRL- construire statie de tratare a gazelor – proiectul de dezvoltare gaze naturale Midia, in extravilanul comunei Corbu
 • SPITA MARIA, DIMA CALIN,DIMA NICOLETA – PUZ introducere in intravilan teren cu s=14300mp si lotizare teren  S=10964 MP – A431/4/1; A 431/4/3/1; A 431/4/3/2, oras Ovidiu
 • CIOCOVIANU NICOLAE, VLADESCU IOAN, VLADESCU CLAUDIA ROCSANA – PUZ introducere in intravilan teren cu S=20000 mp si lotizare teren cu S=19520 mp– A 431/5/1; A 431/5/2, oras Ovidiu

 

Sedinta CAT din data de 18.11.2016

Sedinta CAT din data de 11.11.2016

 • ACTIV GALAXY SRL - Construire imobil P+1E, cazare si servicii turistice, piscina, anexe parter, amenajare parcare si imprejmuire teren
 • SALCA MAGDALENA si HORIA-CATALIN, COTAN VLAD-PASCAL - Construire imobil D+P+4E, locuinte colective conform HCL nr.81/29.04.2010, construire imprejmuire
 • PARC EOLIAN LIMANU SRL - PUZ-parc eolian 14 turbine - 46.2 MW, drumuri, retele electrice si statie de transformare
 • PRIMARIA CERNAVODA - Circuite secundare si puncte termice aferente extinderii retelei de termoficare,Punct Termic (PT ) Chirescu amplasat str.ID Chirescu,colt cu str.Revolutiei,PT 35,PT 43 PT 45,extindere circuit agent primar pe str.Prelungire Seimeni ( intre Prelungirea Victoriei si indicator iesirea din localitatea Cernavoda – limita de intravilan),ulterior si construire de puncte termice si racorduri
 • PALA DAN - Construire imobil P+1E spatiu comercial, carmangerie, alimentatie publica si refacere imprejmuire
 • TRANSEVREN SRL - PUZ str.Cumpenei, str.Spiru Haret, calea ferata, MECONST SA
 • BUILDING STEFAN AOP SRL - Construire imobil D+P+4E-locuinte colective
 • TONIK PROJECT SRL - Construire pensiune P+3E si imprejmuire
 • TRAICU NICOLAE, TRAICU OCTAVIAN, RUSICA VIORICA, BURUIANA SILVIA, BERCEA MARIANA - Efectuare PUZ-construire locuire pentru parcela A268/26 Techirghiol, pentru introducerea in intravilansi construire locuinta
 • COMUNA TOPRAISAR - Modernizare str.Trompetei turnare imbracaminte asfaltica
 • ENGIE ROMANIA SA - Infiintare extindere de conducta de gaze naturale de presiune redusa L=58m si bransament de gaze naturale L=8m
 • MAGDA VASILICA si MAGDA ILIE - Construire imobil D+P+4E locuinte colective si imprejmuire teren

Sedinta CAT din data de 07.11.2016

Sedinta CAT din data de 21.10.2016

 • TOMIS N.REAL IMOB SRL - MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU AC NR.1112/18.07.2014
 • FERMA MIG SRL - INTOCMIRE PUZ PENTRU INTRAREA PARTIAL IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, PADICURI ANIMALE, SISTEM DE IRIGATII, MAGAZII, BAZIN DE STOCARE APA, SISTEM HIBRID OFF-GRID STALPI, IMPREJMUIRE SI INFIINTARE LIVADA
 • BALAN IOANA, FLOREA ROMEO TITI, URSACHE NECULAE, DRAGAN PETRICA - PUZ PRELIMINAR – PLAN URBANISTIC ZONAL – TERENUL AMPLASAT IN EXTRAVILANUL LOCALITATII CUMPANA IN VECINATATEA INTRAVILANULUI, PARCELA A 390/3/6 DELIMITAT DE PRELUNGIREA STR. LINISTII (De 398) LA NORD-EST, STR. CEREALELOR LA SUD-EST, TEREN EXTRAVILAN AGRICOL LA NORD-VEST SI TEREN INTRAVILAN SUD-VEST, Judetul Constanta
 • COMANOIU CONSTANTIN SI MARIA, DUMITRESCU MIHAIL, PAUN BOGDAN ALEXANDRU SI ADINA VIORICA - IMOBIL P+4E SPATII COMERT (P), GARAJ (P) SI LOCUINTE (E1...E4)
 • EUROSANTIS SRL - EXTINDERE ZONA PARCARE HOTEL VERONICA
 • Filimonescu Horia - Dandu si Maria - RECONFIGURARE CORP Cl SI C2, CU  SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA -- IN HOSTEL CU SPATII DECAZARE
 • CN APM SA Constanța - Sistematizare acces platforma si drumuri P10
 • CARTALI MIHALE SI CARTALI ELENA - Construire imobil D+P+4E locuinte colective cu spatiu tehnic si garaj la demisol. Realizare imprejmuire teren
 • Consiliul Local al Comunei MIRCEA VODA - PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUINTE – Loc. SATU NOU, Zona VESTICA
 • COMPREST UTIL SRL - Perimetru de împrumut “COMPREST 2 NORD-EST CONSTANTA” pentru relocarea depozitelor sedimentare (nisip), situate în apele teritoriale ale Mării Negre
 • COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU - Amenaiare parcare si sistematizare rigola zona Centru tineret pe str. Calugareni,loc. M. Kogalniceanu, iud, Constanta
 • DOBRESCU DAN IOAN - CONSTRURE CASA DE VAVANTA P+1E, 2 BUNGALOUI, FOISOR, ANEXE, SPATII TEHNICE  SI IMPREJMUIRE
 • ENGIE ROMANIA S.A. - EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI UN BRANSAMENT AFERENT PROIECTATE IN REGIM DE PRESIUNE MEDIE CARE VOR FUNCTIONA IN REGIM DE PRESIUNE REDUSA PENTRU ALIMENTAREA CLIENTULUI NICOLAE ANCA
 • Fiscuci Olimpiu si Violeta-Florentina - Extindere retea apa , Bransament de apa si racord canalizare la obiectivul   „  locuinta   P+1E   
 • Tapangea Decebal si Tapangea Maria - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE P+4E cu SPATIU COMERCIAL/ALIMENTATIE PUBLICA la PARTER si IMPREJMUIRE TEREN --- cu respectarea reglementarilor cuprinse in RLU
 • EUROFIN CONSULT S.R.L - INFIINTARE PLANTATIE MIXTA
 • COMUNA ISTRIA - Construire alei principale si alei acces la locurile de inhumare in cimitirele din localitatile Istria si Nuntasi
 • COMUNA ISTRIA - Asfaltare strazi interioare
 • COMUNA ISTRIA - Amenajare drumuri de exploatatie agricola

Sedinta CAT din data de 14.10.2016

 • POPA SIMONA CARMEN - recompartimentare interioara nestructurala cu schimbarea functiunii din locuinta in hotel
 • TANDER MAXX S.R.L. - “Intrare in legalitate pentru corp1-P+1+M cazare, corp2-P+1 cazare, corp3-P+1 cazare, corp4-P+1 cazare, corp5-P+1 spalatorie lenjerie+cazare, corp6-S+P+3 cazare+restaurant +spa +sala conferinte, corp7-P+m bar, corp8 P+1 receptie si cazare
 • ORASUL NEGRU VODA - AMENAJARE SPAȚII VERZI ÎN ORAȘUL NEGRU VODĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA
 • STOICA NECULAI si ADRIANA - Construire 3 casute de vacanta si garaj
 • ENGIE ROMANIA SA prin SC AVI PROD GRUP SRL - EXTINDERE CONDUCTA si BRANSAMENT GAZE NATURALE  REDUSA PRESIUNE DIN PE (ce va putea functiona in viitor in regim de MEDIE PRESIUNE) str. SOS. MANGALIEI NR 71, BL. PF5 , SC. F, Loc. CONSTANTA, jud. CONSTANTA
 • ENGIE ROMANIA prin SC AVI PROD GRUP SRL - EXTINDERE CONDUCTA si BRANSAMENT GAZE NATURALE  REDUSA PRESIUNE DIN PE (ce va putea functiona in viitor in regim de MEDIE PRESIUNE) str. ALEEA MACILOR NR 2, BL. B2 , SC. A, Loc. CONSTANTA, jud. CONSTANTA
 • CN ACN SA - ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRÃRILOR (O.E.) PENTRU ECLUZA AGIGEA FAZA II (FIRUL 1 din cadrul lucrãrii “Proiectare şi execuţie: Modernizare ecluze - echipamente şi instalaţii"
 • ENGIE ROMANIA SA - INFIINTARE DIS'TRIBUTTE GAZE NATURALE IN MUNICIPIUL CONSTANTA EXTINDERE CONDUCTE DE DISTRIBUTIE SI BRANSAMENTE AFERENTE MUNICIPIILUI CONSTANTA, JUDETUL CONSTANTA
  EXTINDERE PE STRADA Aurel Waicu, nr. l2SA
 • CHICOȘ MIHAI - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E CU DESTINAȚIE TURISTICĂ
  ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
 • ART PROIECT ION SRLCONSTRUIRE STRUCTURA DE CAZARE TURISTICA P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN, IN STATIUNEA OLIMP
 • ENGIE ROMANIA SA - EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE SI UN BRANSAMENT AFERENT
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere retea gaze naturale si bransament gaze naturale
 • ORASUL EFORIE – Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publica lacul Belona – orasul Eforie – Eforie Nord

Sedinta CAT din data de 07.10.2016

 • LA-FERM GRUP SRL - Extindere si modernizare ferma de pasari
 • MOISEII LIXANDRU si MOISEII IONELA - Construire hotel P+3E-piscina interioara parter, sala festivitati etaj, camere cazare etaj 2 si etaj 3 si imprejmuire teren
 • UAT ORASUL NAVODARI/UAT JUDETUL CONSTANTA - Imbunatatirea accesului intre E60 si platforma industriala Navodari prin modernizarea caii rutiere
 • MARIN LUCIAN - Construire imobil D+P+4E apart-hotel cu spatii comerciale la parter si imprejmuire teren
 • REGIONAL AIR SERVICES SRL - Construire restaurant parter+1 etaj partial si amenajare interioara partiala corp C1
 • GRIGORE MARIANA - Construire pensiune P+2E
 • CN APM SA CONSTANTA - Proiectare si executie modernizare platforma scanner Radacina Mol III
 • SOIMUL SRL - Construire imobil P+4E-locuinte colective
 • DREAMWAVE LAND SRL - Construire imobil P+3/4E locuinte colective si imprejmuire teren
 • AVICOLA LUMINA SA - Modernizare mosul 4 hala 5 pentru cresterea gainilor ouatoare in voliere
 • WESTHOUSE GROUP SRL - PUZ-amplasare ansamblu rezidential de locuinte unifamiliale P+1E, P+2E si/sau colective P+4E, invatamant P+1E, alimentatie publica cu cazare P+2E, comert si servicii
 • CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PECINEAGA - Construire sistem de canalizare a apelor uzate in comuna Pecineaga
 • DUMITRASCU AUREL - Construire 2 imobile locuinte P+4E; piscina
 • AVE TEBIA SRL - Modificare AC nr.2159/15.12.2014
 • 3HOUSE CORP SRL - PUZ-pentru modificare PUZ pentru schimbarea functiunii zonei de depozite in depozite si hala pentru productie si asamblare componente case, Siminoc
 • ENGIE ROMANIA SA - Infiintare extindere de conducta de presiune medie si bransament gaze naturale L=24 m
 • MAVLEA ELENA DANIELA si MAVLEA IULIAN - Extindere retea apa si bransament apa imobil P+4E
 • EUROMATERNA SA - Supraetajare spital de obstretica si ginecologie Euromaterna
 • ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA - Extindere retea electrica de interes public zona lotizari Aleea Fagului, str.Fagului-Teilor-Pesterii, Medgidia
 • SN NUCLEARELECTRICA SA - „Lucrări necesare schimbării destinaţiei construcţiilor existente pe amplasamentul Unităţii 5 din cel pentru o centrală nuclearelectrică, în cel pentru alte obiective suport utile pe durata de viaţă a Unităţilor 1 şi 2 în funcţiune şi viitoarele Unităţi 3 şi 4 ale CNE Cernavodă, în scopul asigurării funcţionării lor în condiţii de securitate nucleară şi îndeplinirea tuturor cerinţelor legale”.
 • COMUNA COBADIN - Reabilitare si amenajare strazi in comuna Cobadin
 • AGRO PLANTARIUM SRL - Infiintare sera de legume in comuna Ciocarlia de Sus

Sedinta CAT din data de 23.09.2016

 • SPIRCACI GABRIEL PFA - Construire fabrica de mobila
 • ROMAGRO PROD SRL - Construire platforma betonata
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere conducta si bransament gaze naturale presiune redusa din PE
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere conducta si bransament gaze naturale presiune redusa din PE
 • MEGA PRISMA SRL - Infiinatre centru de depozitare produse agricole si fabrica de prelucrare seminte mustar
 • UAT ORAS OVIDIU - Sit arheologic Ovidiu-conservare, reconstituire partiala si punere in vzloare pentru integrarea in circ uit turistic a Castrului Roman
 • CASID TURISM SRL - Construire pensiune turistica P+2E si imprejmuire teren
 • NANCU STERE si MARIA - Modernizare si extindere imobil existent P+3E alimentatie publica si cazare
 • PIRTEA DANIEL - Construire imobil locuinte P+3E
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere conducta si bransament gaze naturale presiune redusa din PE
 • PAROHIA MANASTIREA DERVENT - Restaurarea, conservarea si dotarea asezamantului monahal de clasa B-Manastirea Dervent

Sedinta CAT din data de 16.09.2016

Sedinta CAT din data de 09.09.2016

 • ROMPETROL RAFINARE SA - Marire capacitate si reparatii rezervor DV20
 • ALFIAY SRL - Modernizare hala pentru infiintare unitate de productie sapun in comuna Cumpana
 • EMERALD DESIGN SRL - Construire vila turistica S+P+1 conform expertizei tehnice 7085/10.05.2016, imprejmuire, spatii verzi si organizare de santier
 • CHIRU NICULINA - Construire imobil S+P+4E-locuinte colective cu parcare auto la subsol

Sedinta CAT din data de 02.09.2016

Sedinta CAT din data de 26.08.2016

 • ZAIF  DANIEL -Modificare  proiect  autorizat  cu  a.c. nr. 2323/22.12.2015  „construire  imobil  DT+P+1E+2EP - vila  turistica - apartamente  de  vacanta  si  imprejmuire  teren” prin  supraetajare  in  limita  a 20%  din  suprafata construita  desfasurata
 • MANCAS  ANDREI-  Construire  pensiune P+3,  Navodari
 • SC PEGAS IMPEX SRL IN NUMELE SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SAAlimentare cu energie electrica a locului de consum temporar o.s. statie de betoane mobila Cernavoda
 • SC CELCO SA - Dezvoltarea exploatarii de calcar cariera Tasaul-statie concasare-sortare calcar* Ps 453, lot 2 – Mihail Kogalniceanu
 • SC ROMPETROL RAFINARE SA – Relocare rezervor m16 si p11 pentru SRGO – Navodari
 • SC VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS BV CONSTANTA- Perimetrele de imprumut pentru relocarea depozitelor sedimentare (nisip) –situate in apele teritoriale ale Marii Negre
 • VREME DUMITRU si VREME DORINA- Construire hale depozitare si imprejmuire, in orasul Ovidiu
 • OMNIA  EUROPE  SA  reprezentata prin NAPAU GABRIEL – MARIUS - PUZ  fabrica    de amidon, instalatii  aferente, cladiri de birouri,administrative  si  imprejmuire, Medgidia
 • IACOB RAZVAN - Elaborare plan urbanistic zonal – intersectie str. Soveja cu str. Barbu Stefanescu Delavrancea
 • GHENEA RAZVAN- ION Stabilire reglementari urbanistice zona locuire si functiuni complementare, com. Agigea, sat Lazu

Sedinta CAT din data de 19.08.2016

 

Sedinta CAT din data de 12.08.2016

 • ILIE DOINA ADRIANA - Construire imobil locuinte colective P+3E, Navodari
 • CARGO TRUCK LOGISTICS SRL - Construire service masini si utilaje P+1
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere retea de distributie gaze naturale medie presiune cu bransamente si posturi de reglare
 • DISTRIKTAP SRL - Extindere retea canalizare menajera, bransament apa si racord canalizare menajera imobil P+4E
 • COMUNA OLTINA - Asfaltare DC 48 localitatea Satu Nou
 • FAST FREIGHT SRL - Modificare proiect in curs de executie autorizat cu AC nr. 256/06.05.2016

Sedinta CAT din data de 05.08.2016

Sedinta CAT din data de 29.07.2016

Sedinta CAT din data de 22.07.2016

Sedinta CAT din data de 15.07.2016

Sedinta CAT din data de 08.07.2016

Sedinta CAT din data de 06.07.2016

 • ABADL - Reducerea eroziunii costiere - faza II - studiu de fezabilitate

Sedinta CAT din data de 01.07.2016

 • CN APM SA CONSTANTA - Reabilitare cladire existenta in cladire administrativa, statie alimentare cu combustibil pentru gospodarie proprie, amenajare spatii verzi, imprejmuire partiala teren, amplasare firme luminoase, Investitie BLINOFF STAR COMPANY SRL
 • CARAMAN DUMITRU pentru CARA COMPANY GROUP SRL - Modernizare hotel Felix Eforie Nord, amenajare zona agrement, parcare, spatiu comercial si imprejmuire
 • CARAMAN DUMITRU pentru CARA COMPANY GROUP SRL - Reabilitare restaurant, amenajare baza de tratament Perla Marii si construire pasarela de lagatura cu Hotel Felix
 • STERE GEORGE - Construire imobil D+P+4E-locuinte colective si imprejmuire teren
 • SC RAJA SA - Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014-2020
 • MARCO CHIM SA - Imobil D+P+6-9E cu apartamente de vacanta si parcaje la demisol si parter
 • GHEORGHE ALEXANDRU COSMIN - Construire imobil P+3E-$e-locuinte colective si imprejmuire teren
 • ECODELM 77 SRL - Instalatie de distributie si alimentare GPL, tip SKID, pentru autovehicule, amplasata in statie mixta de distributie carburanti
 • TTS OPERATOR SRL - Statie de bunkeraj cu regim de antrepozit fiscal in Portul Constanta
 • CONGAZ SA - Extindere si bransament medie presiune si post reglare gaze naturale
 • SPILCEA VICTOR - Construire imobil P+2E-pensiune turistica si imprejmuire teren, Navodari
 • POMACOST SA - Construire sere parter
 • RADU ALEXANDRU-DANIEL - Construire imobil P+2-3E cu functiunea de alimentatie publica parter si cazare si imprejmuire teren, Mamaia
 • ENGIE ROMANIA SA - Extindere retea de distributie gaze naturale si 1 bransament gaze naturale, Constanta
 • EVENT SRL - Pensiune P+1E

Sedinta CAT din data de 24.06.2016

 • SC ERIMAR BUILDING SRL - Construire imobil D+P+6E locuinte colective cu spatii comerciale si servicii la parter, Constanta
 • SC MAGIC AGROLEG 2000 SRL - Modificare proiect aprobat cu ac. nr. 1151/2015 „construire imobil D+P+3-4E – locuinte colective cu  locuri de parcare la demisol si imprejmuire teren” prin realizare subsol, Constanţa
 • SC MAUNDIER FIDES SRL - Desfiintare imobil existent corp c1 conform extras de carte funciara nr.203714/24.03.2016, Constanta
 • SC TERRA GRANIT SRL - Construire hotel P+2E si imprejmuire - Navodari
 • COMUNA AGIGEA -instalatie iluminat public, Agigea
 • CNADNR – DRDP CONSTANTA – Sectia drumuri nationale Constanta - desfiintare mijloace fixe formatia Ciocarlia si  anexe statie de asfalt dezafectata, Ciocarlia
 • SC MANAT MAGNUM SRL - Construire pensiune P+2E si amenajari exterioare-statiunea Olimp
 • MUSU CRISTIAN – Elaborare PUZ pentru zona delimitata de str. b.p.hasdeu, str. ion alexandrescu, str. serban voda, str. stafanita voda conform aviz de oportunitate nr. 52344 / 04.04.2016
 • SC LIDL ROMANIA  - PUZ stabilire indicatori urbanistici in vederea amplasarii unui imobil P+1E cu functiunea Magazin retail, comuna TUZLA

Sedinta CAT din data de 17.06.2016

Sedinta CAT din data de 09.06.2016

Sedinta CAT din data de 03.06.2016

 • PIRLEA LAURENTIU CRISTIAN - PUZ introducere in intravilan si parcelare teren pentru construirea unui ansamblu rezidential, Corbu
 • LUPSA NICOLAE si OANA - PUZ pentru terenul delimitat de str.Murgului, str.Mesterul Manole, str.Hatman Luca Arbore si str.Valea Alba
 • CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PECINEAGA - extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa in comuna Pecineaga. Constructie sistem de canalizare si statie de pompare a apelor uzate in comuna Pecineaga
 • COMPREST UTIL SRL - Modificare proiect aprobat cu autorizatia de construire 2346/25.11.2009
 • ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA - Electrificarea/extinderea retelei electrice de interes public pentru 125 de loturi, zona Islaz, Corbu
 • ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA - Imbunatatire nivel de tensiune zona PT265, str.Arges, Eforie Sud
 • ADADL - Lucrari de consolidare a falezelor in zona 2 Mai-Vama Veche
 • PRIMARIA PANTELIMON - Infiintare racorduri de canalizare in dreptul proprietatilor gospodariilor populatieiin localitatile Pantelimon de Sus, Pantelimon de Jos, Nistoresti si Calugareni
 • AVRAM NICULAE - Construire vila turistica P+2E, foisor pui
 • AVICOLA MEDGIDIA SA - Extindere ferma pui carne
 • CN APM SA CONSTANTA - Infrastructura pentru operatiuni sigure si pentru protectia mediului in Portul Constanta-infrastructura acostare nave tehnice
 • PLESU TIBERIU si MARIA MAGDALENA - Construire imobil P+1E+2Ep
 • AXA STORE ALIMENT SRL - Construire imobil P+1E+pod circulabil cu functiunea de spalatorie si vulcanizare auto, spalatorie covoare, bar si imprejmuire teren
 • LA-FERM GRUP SRL - Extindere si modernizare ferma de pasari faza SF, Lumina

Sedinta CAT din data de 26.05.2016

 • LIFI TOUR SRL - Recompartimentari si refunctionalizari interioare, amenajare utilitati cazare etaj 14, reamenajare spatiu restaurant si sali de conferinta fara modificari structurale, amenajare parcare auto in incinta proprie, construire terasa si constructii provizorii. Anvelopare termica fatada si amplasare firma luminoasa
 • WILZE LOGISTIK SRL - PUZ-amplasare hale si cladiri pentru birouri, service, depozitare si prezentare masini si utulaje agricole, materiale de constructie, produse agricole, seminte, ingrasaminte si pesticide, productie materiale de constructie si servcii agricole
 • ORBAN LUCIAN si ORBAN STELUTA - PUZ-zona delimitata de unitatea militara str.Stefanita Voda
 • OMV PETROM SA - Forajul sondei de explorare-deschidere 1 Mercury in perimetrul de explorare-exploatare-dezvoltare Istria XVIII offshore Romania
 • KARISMA DEVELOPMENT SRL - Construire imobil D+P+6-8E+terasa circulabila complex locuinte de vacanta-locuire colectiva cu spatii comerciale, servicii conexe locuirii si alimentatie publica. Imprejmuire teren si organizare de santier
 • KAIS LIVESTOCK SRL - Amenajare ferma zootehnica: construire imobil P-padoc ovine, extindere corp C12-padoc ovine, construire platforma dejectii, sat Tepes Voda
 • MOCIANU SORIN - Construire imobil D+P+4E-sc.A+B cu parcare auto la demisol

Sedinta CAT din data de 20.05.2016

Sedinta CAT din data de 13.05.2016

Sedinta CAT din data de 06.05.2016

Sedinta CAT din data de 28.04.2016

Sedinta CAT din data de 22.04.2016

Sedinta CAT din data de 15.04.2016

Sedinta CAT din data de 08.04.2016

Sedinta CAT din data de 01.04.2016

 • SC VODAFONE ROMANIA SA - Amplasare statie fixa telefonie mobila si bransament electric
 • DRAGOI GICA si MARIANA - Modificare proeict in timpul executiei din imobil de locuit P+2E+T cu spatii tehnice in vila turistica P+3E
 • COMUNA MIHAI VITEAZU - Reparatii strazi in localitatea Mihai Viteazu si Sinoe
 • BILECA TOMAIDA - Construire locuinte colective corpuri C1 si C2-S+P+2E si imprejmuire teren
 • COMUNA AMZACEA - reabilitare si modernizare drumuri in comuna Amzacea
 • IAKOBI ECATERINA - Construire vila turistica P+2E
 • EPURE ELENA - PUZ - zona delimitata de str.Calarasi, str.Mihai Viteazul, str.Calugareni si str.Stefan Mihaileanu
 • SC CONGAZ SA - Retea distributie gaze naturale si bransamente aferente, Constanta
 • SC CONGAZ SA - Infiintare distributie gaze naturale in municipiul Constanta - extindere conducta de distributie gaze naturale si 2 bransamente, Constanta
 • SC RDS&RCS SA - Canalizatie subterana de telecomunicatii in vederea interconectarii retelelor RCS&RDS proiectate sau existente si destinata furnizarii serviciilor de comunicatii electronice in municipiul Constanta-Etapa 2
 • GOGEAN GABRIEL pentru SC COMITAS SRL - Construire restaurant si spatii comerciale la parter, Vama Veche

Sedinta CAT din data de 25.03.2016

Sedinta CAT din data de 18.03.2016

Sedinta CAT din data de 11.03.2016

Sedinta CAT din data de 04.03.2016

Sedinta CAT din data de 26.02.2016

 • SC STERK PLAST SRL - Desfiintare constructii industriale existente P, P+1E si P+2E corpurile C1-C17, C21-C26, C28-C59 si desfiintare imprejmuire
 • SC LAGOTAS INVEST SRL - Centrala electrica fotovoltaica CEF in localitatea Piatra ENFORSA I
 • SC TAS INVEST FUND SA - Centrala electrica fotovoltaica CEF in localitatea Piatra ENFORSA II
 • COMUNA 23 AUGUST - proiect tehnic parcare centru localitatea 23 August
 • SC TONIS TRADE SRL - Construire imobil D+P+8E+terasa circulabila cu functiunea vila turistica
 • PRIMARIA COMUNEI TOPALU - Amenajare si modernizare strazi, comuna Topalu
 • SC DREAMWAVE LAND SRL - MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU A.C. NR.623/29.10.2015 „CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2/3 – LOCUINTE COLECTIVE, SPATIU COMERCIAL LA DEMISOL SI IMPREJMUIRE TEREN” PRIN SUPRAETAJARE IN LIMITA A 20% DIN SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA
 • COMUNA MERENI - Asfaltare strazi in comuna Mereni
 • AGIOMER MUZECHER si AGIOMER GHIULGIAN - Construire imobil D+P+3E-locuinte colective
 • SC CHS EUXIN HOLDING SRL - modernizare hala existenta si construire hala pentru service auto
 • SC OIL TERMINAL SA - Reamenajare rampa CF pentru descarcare pacura din cisterne CF, depozitare si pompare la anve-sectia Platforma Sud

Sedinta CAT din data de 19.02.2016

Sedinta CAT din data de 12.02.2016

 • UAT LIMANU - Imbunatatire infrastructura rutiera de interes local in comuna Limanu
 • SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA - Relocare LES 5306; LEA 20KV DC 5302/5303, L 5302/5301, racord LEA 20KV 4404, LEA 4306 si PT SOL 1610
 • SC MAHMUD IMPEX SRL - Condtruire grajd de vara, sat Galbiori
 • CHARCOVSCHI - Construire cabana lemn rotund P+1
 • BALA SERGHEI LARISA - Construire imobil P+1E cu functiune turistica si imobil P+1E cu functiune mixta si imprejmuire teren
 • SC ALBATROS COM SERV SRL - Construire instalatie de conversie a deseurilor din materiale plastice in combustibil lichid-Albatros, Mangalia
 • SC AVICOLA MEDGIDIA SRL - Extindere retea gaz metan si bransamente pentru SC AVICOLA MEDGIDIA SRL si Manastirea Adormirea Maicii Domnului
 • SC AVICOLA MEDGIDIA SRL - Retea gaze naturale-extindere pentru SC AVICOLA MEDGIDIA SRL si Manastirea Adormirea Maicii Domnului
 • SC RCS&RDS SA - Amplasare retea de telecomunicatii prin cablu cu fibra optica subterana, Medgidia
 • UM 02192 CONSTANTA - Baza sportiva
 • SC TROPHAEUM TRAIANI TUR SRL - CONSTRUIRE COPERTINA, CABINA PAZA, BAZIN DE CARBURANT DIESEL, PLATFORMA GUNOI SI FOSA SEPTICA
 • COMUNA AGIGEA - LUCRARI DE CANALIZARE MENAJERA STRAZILE CONDORULUI, SOIMULUI, PAJUREI, CORBULUI, VULTURULUI SI TIBERIU BREDICEANU, TRONSON STR. RANDUNELELOR –STR. VULTURULUI
 • SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL - Solutie de evacuare a apelor pluviale din incintaStatie de transformare 110/400 KV si Statie de transformare 400 KV si drum de acces, Crucea
 • TUDOR MARCEL pentru PAROHIA MANASTIREA DERVENT - Restaurarea, conservarea si dotarea asezamantului monahal de clasa B-Manastirea Dervent
 • COJOCARU DIANA - Construire imobil P+5-8E cu functiunea de complex turistic, Mamaia

Sedinta CAT din data de 05.02.2016

 • GHERMAN ION pentru SC BIADEY SRL - Construire hala metalica si supanta-reparatii auto
 • SC MAVROM GROUP ACTIV SRL - Modificari interioare si schimbare destinatie din grup sanitar parter existent in receptie si restaurant, supraetajare cu 2 nivele cu functiunea de cazare
 • SC FAST FREIGHT SRL - organizare de santier si construire imobil locuinte S+P+2E+3 retras, realizare piscina si imprejmuire partiala teren
 • COMUNA AGIGEA - Retea iluminat public str.Capsunilor
 • COMUNA AGIGEA - Trama stradala - zona rezidentiala comuna Agigea

Sedinta CAT din data de 29.01.2016

Sedinta CAT din data de 22.01.2016

Sedinta CAT din data de 15.01.2016

 • SC LACTOPROD PAN SRL - modernizare ferma zootehnica destinata productiei si procesarii laptelui
 • SC EXTREME ACTION STUNDS SRL - Schimbare amplasament sosire tiroliana, prin translatarea celui existent
 • BUICA ION - Construire anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole - imobil S+P+1E (depozitare scule, utilaje agricole si spatiu cazare temporara), adapost pentru animale - saivan si imprejmuire
 • POPA SIMONA-CARMEN - modificare AC nr.407/09.07.2015-locuinte P+2E+3E retars, terasa circulabila, imprejmuire
 • GURITA CATALIN - Modificare proiect in timpul executiei autorizat conform AC nr.1356/07.08.2015
 • DOXAN CRISTIAN I.I. - Amenajarea saivanului C1 si spatiului de productie C15, Mihail Kogalniceanu
 • COMUNA DELENI - Modernizare drumuri in comuna Deleni
 • PRIMARIA CONSTANTA prin RAEDPP - Construire 10 unitati locative in municipiul Constanta, lucrari tehnico-edilitare aferente si organizare de santier-Campus Henri Coanda-zona II

Sedinta CAT din data de 08.01.2016


Convocator CAT 2015

Lista CAT din data de 18.12.2015

 • SC I&M POLUX SRL – Construire depozit materiale de constructii, comuna Limanu
 • COMUNA CUMPANADTE modernizare drumuri in comuna Cumpana
 •  MAVLEA IULIAN- construire imobil P+4E locuinte colective si imprejmuire Navodari, zona Mamaia Nord
 •  GURGUI AMALIAcontinuare de lucrari cu modificare de proiect-extindere, orasul Eforie Nord
 •  SC METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL modernizare sistem canalizare la complexul comercial Metro 2 Constanta
 •  COMUNA  PESTERA  -   studiu  de  fezabilitate – canal  colector  ape  pluviale,  poduri  rutiere, punti  pietonale  si  drum  in  localitatea  Pestera

Lista CAT din data de 27.11.2015

Lista CAT din data de 20.11.2015

Lista CAT din data de 13.11.2015

 • SC POLIPLAST CONF SRL -  construire  imobil  D+P+10etaje – locuinte  colective -  municipiul Constanta
 • SC LAND & BUILDINGS REAL ESTATE SRL - infiintare plantatie de aluni si nuci in sistem ecologic, comuna Seimeni, jud. Constanta
 • GURITA CATALIN IONEL-  modificare proiect in timpul executiei autorizat conform ac nr.1414/18.08.2015 „construire imobil D+P+2E+M- locuinte colective, 19 locuri de parcare in incinta proprietatii” prin supraetajare in limita a 20% din suprafata construita desfasurata si amenajari interioare, in mun.Constanta, str.Nicolae Kirculescu
 • PANAIT ILIE ȘI ANETA – modificare proiect autorizat conform a.c. nr. 2097/03.12.2014 “construire imobil 2S + P + 11-13E + terasă circulabilă” prin: supraetajare cu un nivel, o singură dată, în suprafață de maximum 20 % din suprafața construită desfășurată conform legii nr. 50/29.07.1991, art. 2 (4), a1) în municipiul Constanța, strada Traian nr. 68A
 • SC SILVA PRODIMPEX SRL - construire imobil S+D+P+5/6E – locuinte colective cu garaj la subsol si demisol si spatii comerciale la parter conform HCL 192/08.07.2011- mun.Constanta
 • SC LITORAL SUN TOUR SRL- modificare proiect in curs de executie autorizat cu ac 60/2014 si 622/2014 - schimbarea functiunii din imobil de locuinte in hotel, amplasare piscina exterioara si imprejmuire teren- judetul Constanta, oras Navodari, zona Mamaia Nord
 • COMUNA INDEPENDENTA- modernizare strazi in localitatea Independenta, comuna Independenta, judetul Constanta
 • GURITA CATALIN IONEL -modificare proiect in timpul executiei autorizat conform ac nr. 1356/07.08.2015 „ construire imobil D+P+4E – locuinte colective, 24 locuri de parcare in incinta proprietatii” prin supraetajare cu un nivel in limita a maxim 20% din suprafata construita desfasurata, conform legii nr. 50/1991, art. 2, alin. (4), amenajari interioare si imprejmuire teren, amplasat in Mun. Constanta, Str. Gheorghe Dima, nr. 4
 • SC SEVDA IMPEX SRL- modificare de proiect in timpul executiei- construire vila turistica Eforie Nord, str. Panselelor
 • SC MAGENTA CONSTRUCT SRL- modificare  proiect autorizat cu ac nr. 753/05.05.2015 „ construire imobil D+P+4E, servicii, comert, locuinte colective- 23 apartamente si spatiu comercial la parter „ prin supraetajare cu un nivel in maximum 20 % din aria construita desfasurata, recompartimentari si refatadizare- mun. Constanta, str.Budapesta, nr.4
 • BRATU IULIA construire imobil P+3-4E cu functiunea de locuinte colective, organizare de santier –  statiunea Mamaia, zona Scandinavia
 • FILIU FLORENTIN TASCU SI FILIU SIMONA MIHAELA – construire imobil cu destinatie turistica – Eforie Sud
 • UAT NAVODARI – construire obiectiv: amenajare parc pentru expozitii machete – Navodari
 • MUNICIPIUL  MANGALIA  prin  primar  Radu  Cristianexecutie   zona  promenada „soseaua  Constantei  zona pietonala  –  piata  Republicii  – Aleea teilor
 • MUNICIPIUL MEDGIDIA prin primar MARIAN IORDACHE - construire locuinte sociale <<Dezrobirii>>

Lista CAT  din data de 6.11.2015

 • SC CAMBELA PROD SRL – construire imobil D+P+4E – locuinte colective – mun.Constanta, b-dul Alexandru Lapusneanu
 • SC DECO-HORECA SI ECONOMU TUDOREL – Construire imobil D+P+2-3E cu functiunea de vila turistica – Constanta, statiunea Mamaia, zona Tic-Tac
 • SC HIGHLIFE PROPERTIES SRL – construire imobil P+5-6(retras) – locuinte colective – mun.Constanta,str.Casin colt cu str.Unirii
 • CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CASTELU- retea de distributie gaze naturale in comuna Castelu
 • SC ERIMAR BUILDING SRL - modificare proiect „construire imobil P+7E+8retras+9retras – locuinte colective” si  „modificare proiect aprobat cu ac nr.1318/22.08.2014 prin: supraetajare cu 20% din suprafata construita desfasurata, rezulta imobil D+P+10E+etaj tehnic” prin: recompartimentari interioare si refatadizare supraetajare conform h.c.l. nr.34/13.02.2015 in imobil D+P+11E – locuinte colective
 • PROTOSINGEL IOIL CUZDRIOREAN PENTRU MANASTIREA SFANTUL ILIE - Alimentare cu energie electrica Manastirea Sfantul Ilie
 • ADPP MANGALIA- Amenajare parcaje autoturisme zona strada portului- magazin „ Billa” – b-dul 1 decembrie 1918- Mangalia

Lista CAT din data de 30.10.2015

Lista CAT din data de 23.10.2015

Lista CAT din data de 16.10.2015

 • R.A.E.D.P.P. - Modificare proiect autorizat conform AC nr.601/06.04.2015
 • SC TURNURI SRL - Modificare proiect in curs de executie aprobat cu AC 1353/06.08.2015
 • COMUNA AGIGEA - Lucrari de canalizare menajera in Cartierul de Vest, comuna Agigea
 • SC GREEN EXECUTIVE SRL - Construire agropensiune turistica P+1E si imprejmuire-faza S.F.
 • SC COMPLEX SAVOY SA - Construire imobil P+6E cu functiunea de cazare. Imprejmuire teren

Lista CAT din data de 09.10.2015

Lista CAT din data de 02.10.2015

Lista CAT din data de 25.09.2015

Lista CAT din data de 11.09.2015

 • SC DN NAV SRL - Hala metalica, platforma betonata si imprejmuire
 • STANICA GHEORGHE - extindere spatiu relaxare pescari P+1E+M
 • SC PROIECT UNIQUE SRL - Construire imobil S+D+P+4E, 2 corpuri de cladire cu subsol comun avand parcare auto la subsol si demisol-locuinte colective-imprejmuire teren
 • GORE GHEORGHE - Modificare AC nr.1860/04.11.2014
 • SC DEDEMAN SRL - Extindere parter la magazinul existent si modificare pilon publicitar existent, consolidare teren, extindere platforme betonate aferente magazin Dedeman, construire drumuri si accese, imprejmuire partiala
 • SC TESALIA SRL - Lucrari de construire-infiintare sistem de irigatii si executie foraj, parte componenta a proiectului /obiectivului "Achizitii utilaje agricole si infiintare sistem de irigatii", sat Culme, oras Ovidiu
  SC MARCO CHIM SRL - Modificare proiect in curs de executie autorizat cu AC nr.1580/30.09.2014
 • POINAR IRINA si GEORGE ADRIAN - Extindere statie distributie carburanti
 • GALANI IONUT - Construire imobil D+P+7E locuinte colective
 • SC HARAS SRL - Lucrari de extindere, modernizare, consolidare-complex "Vraja marii", amenajari exterioare, reparatii si vopsitori fatade, retele incinta, imprejmuire teren si realizare put de apa
 • POPOVICI ANCA-FLORINA si POPOVICI SIVIU-EUGENIU - Construire locuinta P+M partial, microstatie de epurare, racord electric, utilitati si imprejmuire
 • PAMFIL SANDU si PAMFIL CLAUDIA - Construire locuinta P+M partial, microstatie de epurare, racord electric, utilitati si imprejmuire
 • ILIESCU STEFAN si ILIESCU LAURA - Construire locuinta P+M partial, anexa gospodareasca, microstatie de epurare, racord electric, utilitati si imprejmuire

Lista CAT din data de 04.09.2015

 • SC PEGAS IMPEX SRL - Amplasare statie de betoane mobila si utilitati
 • SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL - Amplasare sistem de distributie GPL tip SKID la utovehicule in incinta statiei de distributie carburanti MOL Constanta, amplasare copertina si realizare gard de protectie
 • SC UNIC PARTENER INVEST SRL - Modificare-modernizare constructie existenta si extinderea acesteia pe terenul concesionat cu spatiu de alimentatie publica-constructie provizorie, perioada de valabilitate contact de concesiune
 • CN APM SA CONSTANTA - Modernizare platforma depozitare in zona de vest dana 44
 • IACOBICI ALEXANDRU - Construire adapost ovine, Gradina
 • A.R.S.V.O.M. - Fronturi de acostare pentru ambarcatiunile de salvare si depoluare in dana 79 a portului Constanta
 • SC CHIP MARKET SRL - Extindere statie de distributie carburanti

Lista CAT din data de 28.08.2015

 • SC SABIN TOUR SRL - Demolare grup sanitar, construire club-restaurant P+2E, amenajari exterioare si cladiri anexe
 • S.M.P. ROGER SRL - Modificare proiect aprobat cu AC nr.1570/11.09.2013 "Reconfigurare, recompartimentare si supraetajare cu un nivel imobil existent parter cu functiunea de spatii comerciale la parter si cazare la etaj" prin reconfigurare, recompartimentare si modificare fatada
 • COJOCARU DIANA - Construire spatii comerciale parter
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA prin SC CONFORT URBAN SRL - Amenajare parcare auto str.Pescarilor, zona blocurilor FZ28-FZ29, Investitor TOPORAN MIHAI
 • COSTANDACHI IULIAN - Construire cinci casute de lemn cu destinatie turistica, foisor cu bucatarie de vara, imprejmuire teren si fosa septica ecologica
 • SC BLAXY PREMIUM RESORT&HOTEL SA - Construire amfitatru, spatii comerciale si restaurant
 • SC HOUSE 2000 REAL ESTATE INVESTMENT SRL - Bransament apa si racord canalizare menajera imobil locuinte P+8-9 etaje complex turistic Le Rose del Lago-corp A, Mamaia

Lista CAT din data de 21.08.2015

Lista CAT din data de 14.08.2015

 • SC PESCARIA LUI MATEI SRL - Construire platforma din beton, pergola din structura de lemn si montare statie de epurare a apelor reziduale in zona pescarie-intrare in legalitate
 • U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANTA - Actualizare proiect aprobat conform AC nr.1760/09.10.2013 - Construire 24 platforme biciclete
 • SC NISS MODE SRL - Construire unitate de cazare - Pensiune Ds+P+1E+2E+Mp si demolare fundatii existente, Navodari
 • MARDALE RADU FLORIN - Construire bloc de locuinte P+4E si organizare de santier
 • GEAMBAZU NEGIVAN - Construire unitate de cazare - Pensiune P+1E+Mp si demolare fundatii existente, Navodari
 • SC CONGAZ SA - Infiintare distributie gaze naturale in municipiul Constanta - extindere conducta de distributie si 9 bransamente, Str.Muntii Tatra si str.Muntii Carpati
 • SC CONGAZ SA - Infiintare distributie gaze naturale in municipiul Constanta - extindere conducta de distributie si 2 bransamente, Bd.Tomis
 • SC CONGAZ SA - Retea de distributie gaze naturale si bransamente aferente in municipiul Constanta - distributie gaze naturale si 8 bransamente pe str.Pandurului
 • COMUNA COSTINESTI - Modernizarea infrastructurii rutiere
 • SC TINA 2 MAI SRL - Modificare proiect in curs de executie, tabara de corturi si rulote cu servicii aferente prin marirea suprafetelor, chiosc produse de patiserie, beach bar, construire cladire receptie-post prim ajutor, modificare imprejmuire camping, construire umbrar rulote
 • BORCEA GEORGETA - Construire spatiu prestari servicii

Lista CAT din data de 07.08.2015

Lista CAT din data de 31.07.2015

Lista CAT din data de 24.07.2015

Lista CAT din data de 17.07.2015

 • SC STOP SRL - Modificare proiect autorizat conform AC nr.382/10.03.2015 prin supraetajarea cu 20-% din suprafata desfasurata conform Legii 50/1991
 • SC STOP SRL - Modificare proiect autorizat conform AC nr.381/10.03.2015 prin supraetajarea cu 20-% din suprafata desfasurata conform Legii 50/1991
 • SC SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA - Docuri uscate la Santierul Naval Constanta, lucrari de reparatii la docul uscat de constructii
 • ZEIDO ZEIDO - Modificare AC nr.161/27.01.2015 prin subsol pentru garare, reducere suprafata construita, modificare compartimentare interioara, amenajare parcare pe lotul situat pe Bd.Ferdinand nr.43A, investitie SC SOLID HOUSE SRL
 • SC SCUT SA - Construire ansamblu rezidential "Aurel Vlaicu"
 • PRIMARIA CERNAVODA - Retea termica secundara si acm inclusiv bransamente pana la limita proprietatii pe Fdt Viorelelor

Lista CAT din data de 10.07.2015

Lista CAT din data de 03.07.2015

Lista CAT din data de 26.06.2015

Lista CAT din data de 19.06.2015

 • RASCOL VICTOR - Construire restaurant, amenajare teren si parcare
 • RAEDPP si SCORPIO CONS SRL - Extindere, supraetajare si reconfigurare constructie existenta restaurant P+1E cu terasa circulabila, in vederea cresterii gradului de servire turistica in imobil P+4E-alimentatie publica, cazare si imprejmuire teren
 • SC NITALEXIL SRL prin SC MARCOCHIM SRL - Modificare proiect aprobat cu A.C. 99/23.01.2014 in executie "Construire imobil P+5E spatiu comercial la parter si birouri la etaje" prin supraetajare cu 3 etaje si extindere cu console
 • SC MARCOSTAR CONSTRUCT STIL SA - Construire imobil S+P+6E Centru de sprijinire a afacerilor Marco, imprejmuire teren si organizare de santier – Constanta
 • SC LABORATOR ȘI RESTAURANT TIC-TAC SA - Construire imobil D+ P+4E – locuințe colective în municipiul Constanța

Lista CAT din data de 12.06.2015

Lista CAT din data de 05.06.2015

Lista CAT din data de 29.05.2015

 • SC POLIPLAST CONF SRL - Imobil locuinte D+P+10 etaje
 • SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL - Amplasare statie asfalt semimobila, anexe, statie betoane semimobile, birou containere, laborator asfalt si betoane, containere magazie, cabina poarta-organizare de santier
 • CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TUZLA - Modernizare drumuri comunale in loc.Tuzla
 • SC CONGAZ SA - Extindere retea de distributie gaze naturale presiune redusa si bransamente aferente in orasul Ovidiu
 • SC LUCA SRL - Construire unitate de alimentatie publica-constructie usoara pe platforma din dale, cu regim de inaltime parter
 • ENACHE TEIA si ENACHE DANIELA - Construire imobil P+6E, locuinte colective, Navodari
 • TIMU TINEL - Construire imobil D+P+4E-locuinte colective si imprejmuire teren
 • SC TURNURI SRL - Tronson 1 S(Ds)+P+4E si tronson 2 S(Ds)+P+3E cu tronson 3 cu regim de inaltime Ds+O+4 si tronson 4 cu regim de inaltime Ds+P+3 locuinte colective

Lista CAT din data de 22.05.2015

LISTA  CAT din data de 15.05.2015

Lista CAT din data de 07.05.2015

Lista CAT din data de 30.04.2015

Lista CAT din data de 23.04.2015

Lista CAT din data de 09.04.2015

Lista CAT din data de 02.04.2015

Lista CAT din data de 26.03.2015

Lista CAT din data de 19.03.2015

 • MUSAT ADRIAN EDUARD - Construire imobil P+5E cu spatiu comercial la parter, imprejmuire si utilitati, Navodari
 • OSMAN AKAN - Construire imobil D+P+3E, cu destinatie turistica
 • CN APM SA CONSTANTA - Construire hala reparatii nave si sediu administrativ P+2 etaje, Investitie SC THE GREEN SEAS IMPEX SRL
 • SC AGIGEA SOLARII SRL - Construire sere legume, sediu administrativ, cabina paza, vestiar+camera tehnica, put forat si imprejmuire teren
 • POPA NICULINA - Pensiune turistica S+P+2 etaje, Techirghiol
 • CN APM SA pentru SC SISTEME RUTIERE INTEGRATE SRL - Statie de alimentare cu combustibil pentru gospodarire proprie; cladire administrativa cu regim de inaltime P+1E cu cantina la parter si birouri la etaj; imprejmuire teren; amplasare totem si reclame luminoase
 • SC RAGGIO VERDE SA - Construire statie de conexiuni si instalatii aferente, realizare racorduri electrice si amenajare drumuri de acces, Horia
 • COMUNA MIRCEA VODA - Modernizare strazi in comuna Mircea Voda
 • ORAS NAVODARI - Modernizare Aleea T2 si strada T2 intre str.T13 si Aleea T2
 • SC TOP AMA PETROL SRL - Construire statie distributie carburaqnti si skid GPL, Topraisar
 • SC EUCONGESS SRL - Construire ansamblu turistic corp A-2S+P+5E, corp B-2S+P+5E, corp C-parter, corp D-2S+parter, imprejmuire teren si organizare de santier, imprejmuire si bransament utilitati pentru organizare de santier

Lista CAT din data de 12.03.2015

 • SC MIDIA RESOURCES SRL - Prospectiune seismica 3D-structura Mihaela din Perimetrul XIII Pelican
 • U.A.T. NAVODARI - Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea Bulevardului Mamaia-Navodari
 • U.A.T. NAVODARI - Amenajarea malului Marii Negre in zona de litoral a orasului Navodari-Dezvoltarea infrastructurii de turism de utilitate publica
 • VONICA MANIU I.I. - Construire siloz, laborator, cantar pod-bascula, hala depozitare cereale, remiza si imprejmuire teren
 • PIRVU GILY - Construire locuinta P+1E si imprejmuire teren, Ovidiu
 • ORAS NAVODARI - Modernizare trama stradala alee intre Bd.Mamaia Nord si str.D25
 • DUMITRU RADU IONUT si DUMITRU MARIANA - Construire hala depozitare utilaje si cereale comuna Cuza Voda

Lista CAT din data de 05.03.2015

Lista CAT din data de 26.02.2015

Lista CAT din data de 19.02.2015

Lista CAT din data de 12.02.2015:

Lista CAT din data de 05.02.2015:

 • SC CROMEET SRL – amenajare hala si constructii conexe pentru instalatie de obtinere a cuprului electrolitic din deseuri de cupru prin rafinare termica si electrolitica – Murfatlar
 • BRATU IULIA - construire imobil p+3-4e cu functiunea de locuinte colective in mun. Constanta, statiunea Mamaia
 • COMAN MIHAELA – construire platformă pământ vegetal în extravilanul satului Dunărea, comuna Seimeni
 • COMUNA COBADIN – extindere rețea alimentare cu apă potabilă în zona  fost CAP – lotizări – comuna Cobadin

Lista CAT  din data de 29.01.2015

Lista CAT din data de 22.01.2015

Lista CAT din data de 15.01.2015

Lista CAT din data de 06.01.2015