Convocator CSC 2022

Lista CSC din data de 23.11.2022

 1. ROSU DANIEL STEFAN SI MUNTEANU GABRIEL  - INTOCMIRE PUZ SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA DE LOCUINTE IN ZONA CU FUNCTIUNI DE PRESTARI SERVICII SI STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE 
 2. FURTUNA OLIMPIA DIANA – INTOCMIRE PUZ – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 

Lista CSC din data de 09.11.2022

 1. MARGINEANU EMILIAN RAZVAN - INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
 2. PECINEAGA ENERGIES SRL - INTOCMIRE PUZ IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI – EXTINDERE STATIE ELECTRICA DE TRANSFORMARE 20/110 KV TATARU EXISTENTA

Lista CSC din data de 02.11.2022

 1. EXTRAPOWER SRL - Intocmire   Plan  Urbanistic  Zonal – ”PARC EOLIAN COBADIN 50 MW”
 2. AGRO INVEST VALEA DACILOR SRL- ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL-REGLEMENTARE IMOBIL SITUAT IN SAT VALEA DACILOR, STR. GARII, NR. 40, IDENTIFICAT CU NUMAR CADASTRAL 103066
 3. BADEA FLORIAN ANTONIO SI BADEA ANAMARIA – ELABORARE PUZ PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN A PARCELEI A239/95 IN VEDEREA LOTIZARII SI CONSTRUIRII DE LOCUINTE, CLADIRI CU FUNCTIUNI TURISTICE (LOCUINTE DE VACANTA) SI DOTARI CONEXE
 4. CERNAVODA POWER S.A. - CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA „CERNAVODA SOLAR”: PANOURI FOTOVOLTAICE, STATIE TRANSFORMARE, LINIE ELECTRICA SUBTERANA PENTRU INTERCONECTARE, DRUMURI PENTRU ACCES SI ORGANIZARE DE SANTIER
 1. ALEXANDRESCU ANDREEA LIDIA - PLAN URBANISTIC ZONAL - PARCELARE PENTRU LOCUINȚE - PARCELA A407/3
 2. LIBU LAURENTIU DUMITRU si  DUSU DIANA -  Elaborare – INTRODUCERE IN INTRAVILAN TEREN AGRICOL, REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
 3. NEAGU ANA-MARIA - INTOCMIRE P.U.Z. - STABILIRE  REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA  LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
 4. CHEAP  ENERGY COMPANY SRL -  CONSTRUIRE  PARC  CEE PECINEAGA NORD-EST-48MW - construire  fundatii  si platforme aferente centralelor eoliene,  construire si imprejmuire statie de transformare proprie, construirea, modernizarea si racordarea la drumurile de interes comunal sau judetean a drumurilor de exploatare,  construire  lucrari  de protectie si traversari ale canalelor de irigatii, construire retele electrice de interconectare si conectare in statia de transformare proprie si construire racord la S.E.N.
 5. MONSSON ALMA SRL – PUZ EXTINDERE PARC FOTOVOLTAIC GALBIORI 2 
 6. CONFORT URBAN – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL AMENAJARE PIATA URBANA GARA CONSTANTA

Lista CSC din data de 26.10.2022

 1. LIBU LAURENTIU DUMITRU si DUSU DIANA - INTRODUCERE IN INTRAVILAN TEREN AGRICOL, REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
 2. NEAGU ANA-MARIA - STABILIRE  REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA  LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
 3. CHEAP  ENERGY COMPANY SRL - CONSTRUIRE  PARC  CEE PECINEAGA NORD-EST-48MW

Lista CSC din data de 19.10.2022

 1. OPREA VASILE CRISTIAN – ELABORARE PUZ PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARI URBANISTICE

Lista CSC din data de 12.10.2022

 1. STROE CONSTANTIN – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL, MUN. CONSTANTA, STR. NESPECIFICATA 

Lista CSC din data de 05.10.2022

 1. GRAMA IOAN EMANUEL ȘI GRAMA DENISA - PUZ - PARCELA A390/51, PARCELA A390/52, LOT 3, PARCELA A390/52, LOT 2, PARCELA A390/50, PARCELA A390/52, LOT 1, PARCELA A390/49
 2. RADU ELENA SI RADU DANIEL- PUZ PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINTE- PARCELA A 124/28

Lista CSC din data de 28.09.2022

 1. CALDARE  ELENA -  INTOCMIRE PUZ pentru STABILIRE  REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA  LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
 2. MALCIU ANA-MARIA – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU MODIFICARE RETRAGERI 
 3. UAT CONSTANTA – PUZ – ACTUALIZARE DOCUMENTATIE DE URBANISM ZONA COMPOZITORI 
 4. CAMBELA PROD SRL -  PLANUL  URBANISTIC ZONAL: STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CONSTRUIRE SPATII DEPOZITARE  PRODUSE  AGRICOLE/CEREALE SI DOTARI CONEXE

Lista CSC din data de 21.09.2022

 1. IMSAT CONSTRUCT SRL - PUZ IN SCOPUL LOTIZARII SU REGLEMENTARII URBANISTICE- jud. Constanta, com. Limanu, sat 2 Mai, str. salciei, nr. 1/1/1/1/2

Lista CSC din data de 14.09.2022

 1. OVIDIU PV REGENERABILE SRL - PLAN URBANISTIC ZONAL – PARC FOTOVOLTAIC OVIDIU
 2. COROLEVSCHI ADRIAN MARIUS – PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI REGLEMENTAREA CONSTRUIRII
 3. HILLEN COLUMBIA-ELENA -Elaborare Plan  Urbanistic Zonal  si REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT pentru PARCELAREA TERENULUI SI SCHIMBAREA DE DESTINATIE IN ZONA MIXTA CU LOCUIRE, CAZARE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Lista CSC din data de 07.09.2022

 1. JECU NICULAE si  ELENA, BELU OANA, CULCESCU HORIA, LEADER INTERNATIONAL SA -  Elaborare  Plan  Urbanistic  Zonal pentru INTRARE IN INTRAVILAN DIN EXTRAVILAN SI LOTIZARE PENTRU CARTIER REZIDENTIAL CU FUNCTIUNI MIXTE
 2. MUNICIPIU CONSTANTA – ELABORARE PUZ – REGENERARE URBANA ZONA BALADA. ZONA DELIMITATA DE STR.ION LUYCA CARAGIALE, STR.THEODOR BURADA, STR.INDUSTRIEI, STR.ARDEALULUI, STR.BUCURESTI SI STR.OBORULUI 

Lista CSC din data de 31.08.2022

 1. GEOMAR STEVADORING CO SRLPUZ STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE  - AMPLASARE STATIE DE BETOANE, CAZARE PERSONAL SI CONEXE
 2. CONST MEDIA SERVICES SRL – PLAN URBANISTIC ZONAL – P.U.Z. SI R.L.U. AFERENT – CONSTRUIRE D=P+7E – APARTAMENTE DE VACANTA 

Lista CSC din data de 24.08.2022

 1. MPM REAL ESTATE INVESTMENT SRL – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL 
 2. MANHATTAN DEVELOPMENT SRL PRIN NEAGU GHEORGHE – REACTUALIZARE SI MODIFICARE PUZ ANSAMBLU LOCUINTE PARCELA 277/77
 3. COMUNA AMZACEA - PLAN URBANISTIC ZONAL IN SCOPUL PARCELARII SI REGLEMENTARII URBANISTICE PENTRU REALIZAREA DE CONSTRUCTII REZIDENTIALE SI INTRODUCEREA IN INTRAVILAN A IMOBILULUI

Lista CSC din data de 17.08.2022

 1. DIGITAL PLAST SRL - PUZ – INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE REGENERABILE 
 2. ARNAUTU ALEXANDRU - ELABORARE PUZ, PENTRU COMPLETARE ACTIVITATI ADMISE
 3. COMUNA CRUCEA  – PLAN URBANISTIC ZONAL – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA DE LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE) 

Lista CSC din data de 10.08.2022

 1. TARLEA  VALICA - ELABORARE PUZ – PARCELA A94/218  
 2. MONSSON ALMA SRL – ELABORARE PUZ – PROIECT PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA PRIN INTERMEDIUL MOTOARELOR CU ARDERE INTERNA PE BAZA DE GAZ NATURAL SI/SAU HIDROGEN SI RACORDAREA LUI LA UTILITATI

Lista CSC din data de 03.08.2022

 1. LICHWAR STEFAN SI MATEESCU LIVIU – ELABORARE PUZ SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT IN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR IMOBILE CU FUNCTIUNE DE LOCUIRE SI CAZARE
 2. DANILA CRISTIAN – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
 3. BAGU MARIA – INTOCMIRE PUZ – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Lista CSC din data de 20.07.2022

 1. COMUNA SALIGNY- ACTIALIZARE PUG SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM IN COMUNA SALIGNY, JUD. CONSTANTA
 2. RADU NICOLAE- CRISTIAN SI NAE IONUT- PUZ- STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Lista CSC din data de 13.07.2022

 1. CONSTANTIN GENOVECA – PUZ-SOLA 394, PARCELA A394/150, PARCELA A394/149
 2. VLASCEANU CORNEL – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL 
 3. PRIMARIA ORASULUI NAVODARI – REACTUALIZARE PUG NAVODARI 

Lista CSC din data de 06.07.2022

 1. OYL COMPANY HOLDING SRL – PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE STATIE ALIMENTARE CARBURANTI

Lista CSC din data de 28.06.2022

 1. CIOBANU MARIA - ÎNTOCMIRE PUZ-STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISTICE ZONA LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

Lista CSC din data de 21.06.2022

 1. CALDARE  ELENA - INTOCMIRE PUZ pentru STABILIRE  REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA  LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
 2. MITRANA ȘTEFAN și NECULA CONSTANTIN - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE STAȚIE DE CARBURANȚI, FACILITĂȚI PENTRU SERVICII-COMERȚ, DEPOZITARE, BIROURI, AGREMENT-ALIMENTAȘIE PUBLICĂ, LOCUINȚE PENTRU SERVICIU ȘI CAZARE SEZONIERĂ
 3. EUROVET LOGISTICS SRL – ELABORARE PUZ – CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA 4976, 640KwP KOGALNICEANU 

Lista CSC din data de 02.06.2022

 1. KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA MODIFICARII INDICATORILOR URBANISTICI PENTRU CONSTRUIREA UNUI SPATIU COMERCIAL KAUFLAND 
 2. STAN LINA, reprezentant al ALCONST DESIGN SRL - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - GENERAT DE IMOBILUL TEREN CU NUMĂR CADASTRAL - 100843
 3. PROTA OIL TRADING SRL- ELABIRARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA INTRODUCERIITERENULUI IN INTRAVILAN ONDUSTRIAL, PENTRU INVESTITIILE: STATIE PECO, HALE LOGISTICA SI CLADIRE DE BIROURI

Lista CSC din data de 25.05.2022

 1. MEDIMAR IMAGISTIC SERVICES SRL prin BARDAS MARIANA – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL 
 2. ZAMFIR CRISTIAN MARIAN si ZAMFIR TEODORA DIANA prin  HAZART DESIGN S.R.L. - INTOCMIRE PUZ pentru INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARE URBANISTICA IN VEDEREA LOTIZARII PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM DE INALTIME MAX. P+2E

Lista CSC din data de 18.05.2022

 1. ISARAN GREEN SRL PRIN DUMITRESCU ALEXANDRU SERBAN – PUZ GENERAT DE PARCELA CU NUMARUL CADASTRAL IE 254029
 2. LASCU BROS SRL - INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL  (PUZ) IN VEDEREA MODIFICARII INDICATORILOR URBANISTICI, LOTURILE CU NUMAR 111661, 119618, 120551
 3. POPESCU FLORIN LUCIAN – PUZ STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COM. AGIGEA, SAT LAZU, PARCELA A488/2/2/2, LOT 1 

Lista CSC din data de 11.05.2022

 1. ALEZZI BEACH RESORT SRL – PUZ IN VEDEREA MODIFICARII REGLEMENTARILOR URBANISTICE, ORASUL NAVODARI, ZONA T8, T1, T13, D6, D7, D8 – ZONA GENERATOARE NR. CADASTRAL 121783

 Lista CSC din data de 04.05.2022

 1. PATRIA 2001 SA PRIN NANESCU FLORENTINA – PUZ PRIVIND CONSTRUIRE IMOBIL P+10 ETAJE AVAND FUNCTIUNEA DE HOTEL CU SERVICII CONEXE SI IMOBIL S+P+5ETAJE AVAND FUNCTIUNEA DE PARCARE SUPRATERANA
 2. COMUNA MIRCEA VODA – PUZ SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, AFERENT PARCELARE TEREN INTRAVILAN CU S=19645 MP, PENTRU REALIZAREA UNUI ANSAMBLU REZIDENTIAL
 3. CABULEA SERGIU – PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU LOCUINTE

 Lista CSC din data de 20.04.2022

 • FALCON WIND SRL prin administrator Pavel Marian - ”ÎNTOCMIRE PUZ – PARC ENERGENTIC EOLIAN 9CE – 54 MW, STATIE DE TRANSFORMAE, RETELE ELECTRICE DE RACORD, CONSTRUIRE SI MODERNIZARE CAI DE COMUNICATIE SI ACCES, EXTRAVILAN COMUNA MERENI

Lista CSC din data de 13.04.2022

Lista CSC din data de 23.03.2022

 1. EASTSHIP PROJECTS & LOGISTICS SRL - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL –  INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU  REALIZAREA  HALA GARAJ - PARTER INALT,  BIROURI - PARTER, PUNCT CONTROL - PARTER SI ANEXA-PARTER

Lista CSC din data de 16.03.2022

 1. AGENTIA NUCLEARA SI PENTRU DESEURI RADIOACTIVE - PUZ: DEPOZIT FINAL DE DESEURI DE SLABA SI MEDIE ACTIVITATE (DEDSMA),  in extravilanul comunei Saligny, jud. Constanta

Lista CSC din data de 10.03.2022

 1. ROGOJINA NICOLAE - ELABORARE PUZ pentru INTRODUCERE IN INTRAVILAN, PARCELARE ANSAMBLU REZIDENTIAL, DOTARI COMPLEMENTARE, SERVICII, CENTRU DE CARTIER SI TURISM
 2. TOFANEL VASILEELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM IN VEDEREA INTRODUCERII IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARI URBANISTICE
 3. CAMBELA PROD SRL - Plan  Urbanistic  Zonal-AMENAJARI AGROINDUSTRIALE/SPATII DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE

Lista CSC din data de 02.03.2022

 1. BARBULESCU ANA MARIA - Elaborare Plan Urbanistic Zonal  (PUZ) in scopul parcelarii si reglementarii urbanistice pentru realizarea de constructii turistice si rezidentiale

Lista CSC din data de 23.02.2022

 1. PÎRLEA LAURENŢIU-CRISTIAN - PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN (TRUP IZOLAT) LOTURI DESTINATE LOCUIRII SI DOTARILOR AFERENTE

Lista CSC din data de 16.02.2022

 1. IORGUS  MARIANA - Intocmire  PUZ COMPLEX TURISTIC „BOEMUL NEPTUN”
 2. PETRO JOBS RECRUITMENT SRL - ELABORARE PUZ pentru INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARE TEREN

Lista CSC din data de 09.02.2022

 1. DRAGHICI FLORENTIN ŞI COSTACHE GHEORGHIŢA -  Intocmire  PUZ IN VEDEREA LOTIZARII TERENULUI INTRAVILAN PENTRU LOCUINTE, ORAS NAVODARI, STR. AVIATOR HORIA AGARICI, FN
 2. MUNICIPIUL MEDGIDIA PRIN PRIMAR VALENTIN VRABIE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA SPITAL 
 3. TUDOR GHEORGHE PUZ IN VEDEREA MODIFICARII REGLEMENTARILOR URBANISTICE APROBATE ANTERIOR IN TERITORIUL DELIMITAT PRIN AVIZUL DE OPORTUNITATE 
 4. SPATII SERVICII ALPHA SRL ELABORARE PUZ – AMENAJARE PARCARE SECURIZATA SI FUNCTIUNI MIXTE, SERVICII, STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI, TOTEM, UNIPOL, PANOU PUBLICITAR 

Lista CSC din data de 27.01.2022

 1. MELICIANU PETRU- PUZ STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Lista CSC din data de 19.01.2022

 1. TIC TAC AS SRL - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL  (PUZ) IN VEDEREA STABILIRII REGLEMENTARILOR URBANISTICE IMOBIL S(D)+P+3E – LOCUINTE COLECTIVE
 2. PIRLEA LAURENTIU CRISTIAN – PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL (LOCUIRE SI DOTARI AFERENTE), 

Lista CSC din data de 12.01.2022

 1. MUSAT DUMITRU - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE IN INTRAVILAN ANSAMBLU REZIDENTIAL 
 2. 2A ALLCROSS S.R.L. – PUZ – INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC COBADIN 

Lista CSC din data de 05.01.2022

 1. MERAKI ESTATE SRL  - ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA MODIFICARII REGLEMENTARILOR URBANISTICE LOTURI CU NR. CADASTRAL 100976, 101699, 108844, 106710, 102797, , 102821, 102826 
 2. PIRLEA LAURENTIU –CRISTIAN – PUZ  INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI PARCELARE TEREN PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL (LOCUIRE SI DOTARI AFERENTE), 
 3. XACT CONSULTING S.R.L. – ELABORARE PUZ SCHIMBARE DESTINATIE TEREN IN COMPLEX DEPOZITE FARA TOXICITATE

Date contact SAAA